ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Շարունակական կրթության ընդունելություն
08.06.2021

 

Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում հունիսի 8-ից մինչև օգոստոսի 30-ը կկազմակերպվի 2021-2022 ուսումնական տարում միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների` շարունակական կրթության ընդունելությունը (ԿԱՐԳ): 

Ծանոթացեք տեղերին,  որոնց գծով թույլատրվում է 2021-2022 ուսումնական տարում միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների կրթության շարունակումը: 

 

Նորություններ