ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սիլվա Միքայելի Հակոբյան
15.02.2016

Ասիստենտ

hakobyansilva44@aspu.am

Ասիստենտ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն

1971-1975թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա ֆակուլտետի շրջանավարտ
1999-2004թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1979-1999թթ. մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա ամբիոնի ավագ լաբարանտ
1999-2010 թթ. մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա ամբիոնի դասախոս
2010թ. առ այսօր նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տեխնոլոգիա և տարրական դպրոցում տեխնոլոգիայի ուսուցման մեթոդիկա, Աշխատանքի ուսուցման հիմունքներ և դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժություն, արվեստ

Վերապատրաստումներ
• 2004-2005թթ. Մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման դասընթաց
• 2008-2009թթ. Կրթություն բոլորի համար ծրագրի մասնակից
• 2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կողմից ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում առարկայի գծով մասնագիատական որակավորման բարձրացման դասընթացներ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9761-4548 

Անդամակցություն
2004-2006թթ. Սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Պարգևներ
«Մանկավարժական համալսարան» մեդալ 2007թ.

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն