ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լևոն Ռուբենի Սիմոնյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

simonyanlevon16@aspu.am

Դոցենտ, դասախոս/Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթություն

1958-1968թթ.՝ Գորիսի թիվ 2-րդ միջնակարգ դպրոցի աշակերտ

1968-1973թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի, Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության ու մանկավարժության բաժին, պատմության բաժին, պատմության ուսուցչի որակավորում

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ Թեկնածուական թեզ (Հայաստանի Կոմկուսի գործունեությունը աշխատավորության ինտերնացիոնալ դաստիրակության ուղղությունը), մասնագիտական խորհուրդ՝ ԽՄԿԿ պատմություն-00.01)

Աշխատանքային փորձ

1976թ. Առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական Մանկավարժական Համալսարանի Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս

1975-1976թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմացիոն բաժանմունքում որպես կրտսեր գիտաշխատող

1973-1975թթ՝ ՀԼԿԵՄ Երևանի Լենինյան շրջկոմում որպես հրահանգիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայոց պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Հայոց պատմության նորագույն շրջան

Վերապատրաստումներ

2015թ. ՀՄՊՀ կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ
1988 -1992թթ. Նովգորոդ, Դոնի –Ռոստով, Մինսկ, Բրեստ, Ռիգա, Տաշկենտ, Զապարոժե քաղաքներում զեկույցներ Արցախյան հիմնահարցի, ԽՍՀՄ-ում ազգային հարցի լուծման խնդրիների մասով
1980-1981թթ. Դոնի-Ռոստովում, 1985թ. Կիևում, 1989-1990թ Մինսկում 6 ամսյա որակավորման բարձացման դասընթացներ

Հրապարակումներ
1. Անդրֆեդերացիայի կազմավորման պատմության մի քանի հարցեր, Մ. Գոշ գիտամեթոդական հանդես, Երևան, 2008թ.
2. Անդրֆեդերացիայի կազմակերման քաղաքական հիմքերը, Մ. Գոշ գիտամեթոդական հանդես, Երևան, 2010թ.
3. Խորհրդային Հայաստանը և Անդրֆեդերացիան, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր¦, Երևան 2012թ.
4. Ժողովրդավարական վերափոխումների ընթացքը Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքում 1990-2001թթ., Բանբեր համալսարանի, Երևան, 2012թ.
5. Խորհրդային Հայաստանը և Անդրֆեդերացիայի կազմավորումը, Հայագիտարան հանդես, 2014թ. N 3/127

Պարգևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Պատվոգիր, 2007թ.
Մանկավարժական Համալսարան 90 –ամյակ մեդալ, 2012թ. և 2007թ.
Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն