ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վարդիթեր Վլադիմիրի Սիմոնյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

simonyanvarditer42@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Մայրենիի և նրա ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2007-2012թթ. Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, Մայրենիի և նրա դասավանդման ամբիոնի հայցորդ
• 1970-1975թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան
• Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Գրական տարրական գիտելիքները որպես կրտսեր դպրոցականի ընթերցողական կարողության ձևավորման հիմք», մասնագիտական խորհուրդ՝ ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի մանկավարժություն -065

Աշխատանքային փորձ
2008թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Մայրենիի և նրա ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1992-2008թթ. թիվ 189 միջնակարգ դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
1980-1992 թթ. ՀԽՍՀ «Գիտելիք» ընկերության հանրապետական վարչություն, գլխավոր խմբագիր
1977-1978 թթ. «Ավանգարդ» թերթի խմբագրություն, գրադարանավարուհի
1976-1977 թթ. թիվ 135 դպրոց, գրադարանավարուհի
1969-1970թթ. Գորիսի կապի հանգույց, հաղորդավարուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մայրենի լեզու
• Հայոց լեզու և գրականություն
Մագիստրատուրա
• Վաղ տարիքի այլընտրանքային կրթական մոտեցումներ, ծրագրեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Տարրական դասարանների մայրենի լեզվի և գրական գիտելիքների մեթոդիկա

Հրապարակումներ
1. «Իմ նկատառումները կրտսեր դպրոցում պարապող ուսուցիչների մասին», «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ, հ. 3 2008, Երևան, էջ 92-93:
2. «Բացատրական ընթերցանության բաղադրամասերի միջոցովկրտսեր դպրոցականների գրական տարրական գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացի ուսումնասիրման արդյունքներիվերլուծություն», «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», հ. 1-2, 2014, Երևան, էջ 90-95:
3. «Ընթերցասիրությունն ու ընթերցողական կարողությունը որպես ազգային անվտանգության, ազգի առաջընթացի կարևոր գործոններ», «Մանկավարժական միտք», հ 3-4, 2014, Երևան, էջ 63-69 :
4. «Գրական տարրական գիտելիքների ուսումնասիրման գործընթացի փուլերը և առանձնահատկությունները տարրական դպրոցում», «Հայագիտական հանդես», 2014, Երևան, հ. 2-3 (26-27), էջ 278-284:
5. «Գրական տարրական գիտելիքները որպես ընթերցողական կարողության ձևավորմանգործոն», «Մանկավարժական միտք», հ, 4, 2015, Երևան, էջ 64-67։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7301-4786 

Պետական պարգևատրումներ
• 2010թ. գարնանային զորակոչի զինծառայողների կրթական կարիքների բավարաման ծրագրի ընթացքում ցուցաբերած մասնակցության և ակտիվ փոխհամագործակցության համար շնորհակալագիր

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն