ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սրբուհի Ռաֆիկի Գևորգյան
12.07.2022

ՀՊՄՀ ռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեռ.՝ +374 (010) 59 70 01

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր / հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

2010թ. պրոֆեսորի կոչում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, 
2002թ. դոցենտի կոչում, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն, ՀՊՄՀ:

Կրթություն

1990-1993թ. ասպիրանտուրա, ՀՊՄՀ, դիպլոմ,
1984-1989թ. Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ՀՊՄՀ:

Գիտական աստիճան

2006թ. դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն «Պետծառայողների փոխազդեցության հոգեբանական հիմքերը դժվար կոնֆլիկտածին իրավիճակներում» խորագրով, «Սոցիալական հոգեբանություն և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն» մասնագիտությամբ, ԺԹ. 00.03,
1995թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, «Հաղորդակցման դերը ավագ նախադպրոցականների մտավոր զարգացման գործընթացում» խորագրով, ԺԳ. 00.01 մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2021թ.-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր,
2013-2021թթ․, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր,
2008-2010 թթ. Սփյուռքի գիտաուսումնական կենտրոն, սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի հոգեբանության դասախոս,
2006-2013 թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան,
2000-2006 թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
1996 թ.-ից առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ սոցիալական հոգեբանություն
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ սոցիալական հոգեբանության մեթոդաբանություն, սոցիալական վարքի հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանության փիլիսոփայական հիմունքները և կիրառական ասպեկտները, խմբային դինամիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական հոգեբանության հիմնախնդիրները, հաղորդակցման հոգեբանություն, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն և այլն:

Վերապատրաստումներ
 2021 թ. ապրիլի 5–17–ը «Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները» խորագրով /36 ժամ տևողությամբ, տրվել է վկայական/ՀՊՄՀ
 2013թ. EMOTIONAL INTELLIGENCE, ANCESTRAL HEALING, LEADERSHIP, AND FORGIVENESS, PEACE BUILDING PROGRAM / 20 HOUR TRAINING ON/
/144 ժամ, տրվել է հավաստագիր/
 2006-2007 թթ. ԵՄ ՏԱՍԻՍ աջակցություն Հայաստանում Մասնագիտական կրթության և ուսուցման միասնական համակարգի զարգացմանը «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները», դասընթաց /80 ժամ/
 2005թ. բուհերի դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրով դասընթաց «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ, ՀՀԿԳՆ, ՀՊՄՀ,
 2005թ. «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները», «ԵՄՏԱՍԻՍ» աջակցություն Հայաստանում մասնագիտական կրթության և ուսուցման միասնական համակարգի զարգացման ծրագիր, /80 ժամ, տրվել է վկայական/,
2004թ. «Սոմատոհոգեբանության և ռեկրեատիվ հոգեկատալիզ» հոգեթերապիայի ներածական դասընթաց, Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, /10 ժամ, տրվել է վկայական/,
 2003թ. «Դեսենսիբիլիզացիա աչքերի շարժման միջոցով» մեթոդի ուսուցման գործնական դասընթաց, Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, /16 ժամ, տրվել է վկայական/,
2002-2004 թթ. «ՔՄԶԿԳՄ» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բուհական համակարգի մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ,
2001-2003թ. «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման հիմունքներ» պրակտիկ դասընթացներ, Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման և հոգեկարգավորման ՀԿ, / 6 ամիս, տրվել է վկայական/,
2001 թ. Հիպնոթերապիայի և հոգեախտորոշման դասընթաց, «Հոգի» կրթական կենտրոն,
2000-2002 թթ. «Քայլառքայլ» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բուհական մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ, մեթոդների վերապատրաստման դասընթացներ, ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված սեմինար, «Ներառական կրթություն» դասընթաց,
2000թ. Քննադատական մտածողության զարգացման դասընթաց, «Քայլառքայլ» ծրագիր:


Անդամակցություն

2020 թ.՝ «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» ամսագրի խմբագիր,
2016 թ-ից առ այսօր՝ Հոգեբանություն 064 մասնագիտական խորհրդի նախագահ,
2015 թ.՝ EDUCATION POLICY, MANAGEMENT AND QUALITY (ISSN 2029-1922) միջազգային ամսագրի հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ,
2011-2015թ.՝ Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն 064 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ,
2014 թ.՝ հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ (վկայական),
2014 թ.՝ հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ,
2013 թ. ՝ «Իմաստություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ,
2013 թ.՝ «Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն», «Գիտական տեղեկագիր» ամսագրերի խմբագրական խորհրդի անդամ,
2011թ-ից առ այսօր «Հոգեկան առողջություն» հայկական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ,
2010 թ.՝ Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից հրատարակվող «Ընտանիք և դպրոց» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
2007-2020 թ. «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ:
2007 թ. ՀՀ Ռազմական կրթություն հայեցակարգի մշտական հանձնաժողովի անդամ,
2003 թ.՝ Եվրոպայի հոգեթրապևտների լիգայի անդամ (N 7347):

Հրապարակումներ

Հեղինակ և համահեղինակ հինգ ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մեկ բառարանի և 100 և ավելի գիտական հոդվածների:

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING CHESSEDUCATION MAIN ISSUES OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY Scientific Periodical, vol. 20 No. 2 (2021).ISSN 1829-1295. DOI:10.24234/miopap.v20i2.403.https://miopap.aspu.am/index.php/miopap/issue/view/20/22 7-19 Vahan SARGSYAN, Lilit GEVORGYAN.
Modification of the Concept of Trust in the Organization Wisdom, 19(3), 2021
DOI:10.24234/wisdom.v19i3.463.https://www.wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/issue/view/24/31. 68-83 Tahir BAZAROV, Vladimir KARAPETYAN, Nazakat KARIEVA, Larisa KOVALENKO, Alla DALLAKYAN.
SAMVEL KHUDOYAN IN REMEMBRANCE OF THE PROMINENT SCIENTIST․ GOLDEN PAGES MAIN ISSUES OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY․KHACHATUR ABOVIAN ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY․ISSN 1829-1295․Scientific Periodical․PUBLISHED: 2021-05-07․Vol. 19 No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.24234/miopap.v19i1.398 https://miopap.aspu.am/index.php/miopap/article/view/398․120-122 Sirina Araqelyan.
PSYCHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF TRANSFORMING VALUE ORIENTATIONS IN THE SOCIAL BEHAVIOUR OF THE INDIVIDUAL KHACHATUR ABOVIAN ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITYISSN 1829-1295, MAIN ISSUES OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY, Scientific Periodical2020 (2)
40-45 Lida ARAMYAN, Sona MAKICHYAN, Ruben MKRTCHYAN.
Pedagogical Practice as an Essential Step for Development of Pedagogical CompetenciesInternational Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Volume 11, Issue 1, ISSN 2042 6364 (Online), http://infonomics-society.org/ijcdse/ 2020 4212-4215 Meri Grabska, StepanGrabski.
Some Insights on the Dynamics of Evaluation of Pedagogical Competencies,During Pedagogical Practice by Armenian Students, London International Conference on Education(LICE-2019), December 9-11, 2019CCT Venues-Docklands, Thames Quay193 Marsh WallLondonE14 9SGUnited Kingdom 147 Meri Grabska, StepanGrabski
Typical Expression of Cognitive Dissonance and Consonance in the Course of Argumentation among Primary-School Children Playing Chess Wisdom,2(13), 2019, Երևան, 2019ISSN 1829-3824 75-85 Ruben MIRZAKHANYAN, Vladimir KARAPETYAN, Alla DALLAKYAN, Asya BERBERYAN.
Gender Differences in Professional Identity within Educational System of Armenia
ASTRA SALVENSIS -Revistã de istorieşiculturã-Supplement 2/2018 Proceedings of the ,,IV International Forum on Teacher Education”, 22-24 May 2018, Kazan (Volga Region) Federal University, Russian Federation Salva 2018.
https://astrasalva.files.wordpress.com/2018/06/astra-salvensis-supplement-2-2018.pdf517-533 Asya S. BERBERYAN, Nune T. VARDANYAN, Vladimir S. KARAPETYAN, Albina R. SHAIDULLINA.
Некоторые аспекты интерпретации проблемы конфликта в современной психологии Интернаука N 39 /73/Октчбрь, ISSN:2542-0348, Москва 2018
https://internauka.org/archive2/internauka/39(73).pdf 27-30 М. Балдрян
Analysis of the Efficiency of Teaching Chess in Schools TP Sociology Study, January 2017, Vol.7, No. 1, doi: 10.17265/2159‐5526/2017.01.006 36‐42 Ruben Mirzakhanyan, VahanSargsyan, Hayk Daveyan.
ДИССОНАНС И КОНСОНАНС В СФЕРЕ АРГУМЕНТАЦИЙ, ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ПСИХОЛОГИЯ Издательство: Иркутский государственный университет (Иркутск) ISSN: 2304-1226, РИНЦ, ВАК РОСИИ, 2017 21-27 КАРАПЕТЯН ВЛАДИМИР СЕВАНОВИЧ.
An Adequate on Attention Towards stability and Obstracles of Space and Time, as an Assimilate Record of Academic Chess tp 8 th World Conference on Educational Sciences, Abstracts Book,04-06 February 2016,University of Alcala, Madrid, SpainSCOPUS EBSKO 57.
Research as a deliberate chess activity software thesting platform for professional dynamic development of the education sector tp FROM KNOWLEDGE TO WISDOM MANAGEMENT STUDIES, 2016 USASCOPUSEBSKOJul-Aug,2016 Vol 4 N 4(N 0.JMS-E150821-01) 161-166 Ruben Mirzakhanyan, Vladimir Karapetyan.
TARGET-ORIENTED RESEARCH OF THE STRATEGIC PROGRAMMES ON CHESS ACTIVITIES AS SPECIALIZED EXPERIMENTAL PLATFORM FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF PUBLIC EDUCATION TP EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, VOL. 4, No. 12, MARCH 2016 18-24 Ruben Mirzakhanyan, Vladimir Karapetyan, RuzanaPetrosyan,An Adequate Perception on Attention Towards, Stability and Obstacles of Space and Time, as an, Assimilate Record of an Academic Chess TP Sociology Study, July 2016, Vol. 6, No. 7 478‐484, R. Mirzakhanyana, A. Khachatryana.
Аргументированные экспериментальные исследования, как платформа воплощения в жизнь концепций инклюзивного образования / текст псхолого -педагогического анализа/ Universum: психология и образование выпуск 7 /17/ 2015 РИНЦ Карапетян В.С., Испиряан М.М.

Team leadership as a direction of training professional phychologists tp Problems of phycology in the 21 century vol9,  01,2015 Copernicus 6-13, Tahir Y.Baranov, Vladimir Karapetyan.

The Psycho-Pedagogical Monitoring Research and the Problems of the Quality of Requirements in the Current Educational System tp Sociology study: Vol5: N72015,519-524.

 Research as a deliberate chess activity software thesting platform for professional dynamic development of the education sector (N 0.JMS-E150821-01) tp FROM KNOWLEDGE TO WISDOM MANAGEMENT STUDIES, 2015 USA.

Target-oriented research of the strategic programmes on chess activities as specialized experimental platform for dynamic development of public education tp 7th World Conference of Educational Sciences 05-07 February, Athens, Greece, 2015 (abstract books)V.Karapetyan, R.Petrosyan.

Հոգեբանամանկավարժական բառարան, Երևան, 2014, 261 էջ, Ն.Հակոբյան, Լ.Սարատիկյան,Ա.Հովհաննիսյան:

К проблеме исследования причинно-следственных связей. «Методология современной психологии», №4, под ред. Козлова, В. В., Карпова, А. В., Петренко, В. Ф., Москва, 2014 Международная Академия Психологических Наук Ярославский гос. Университет, РИНЦ 41 В.Карапетян, Р.Петросян.
 К вопросу о качестве профессионального образования и системным подходам его оценки. QualityIssuesandInsightsinthe 21 stcentury.ScientificMethodicalCenter "ScientiaEducologia", Lithuania. 2014 34-43, В.Карапетян, Р. Петросян.

Մասնագիտական կրթության որակի և նրա գնահատման համակարգային մոտեցումներ: Գիտական տեղեկագիր, N 2-3 (21-33) 12-23, 2014 թ. Վ.Ս.Կարապետյան, Ռ.Հ.Պետրոսյան:

Трансформационное общество: теоретические и прикладные проблемы печат. Իմաստություն, Մետափիլիսոփայության, փոխակերպման տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտի հանդես, N 1,2013 /էջ 247-248/ 2 էջ:

Psychology in Armenia After the 1988 Earthquake: 25 Years Later tp International Psychology Bulletin, Volume 17, No. 4, Fall 2013 5pg Meri Avetisyan, Harold Takooshian.
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» կրթական ծրագիր (մասնագիր և առարկայական ծրագիր): «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագիր, 2013 թ. 104 էջ, Սամվել Խուդոյան, Մարիաննա Ավետիսյան:
Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2011, 140 էջ , Կ.Վարդանյան,Ա. Դալլաքյան:
Социально-психологическийаспектфеноменологииконфликтаտպ «Տեսական և կիրառական հոգեբանության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Երևան, 2011, էջ 234-238, 4 էջ, Հակոբյան Ն. Ռ.:
Психологическиеособенностиконфликтавсфереуправленияпечат . Проблемыпедагогикиипсихологии,Երևան -2011 N 3 /стр. 80-91/11 стр.
Մանկավարժական հաղորդակցում: Ուսումանմեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2010, 202 էջ, Ն.Հակոբյան,Ա.Հովհաննիսյան,Ա.Դավթյան:
Маргинальнаясторонауправления. АрмяноСлавянскийуниверситетГодичнаяконференция. сборникстатей /стр.332-341/ 2010. Н.Акопян.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4467-9759 

Պարգևներ

2017թ.ՀՀ Ազգային ժողով. «Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ կրթության, գիտության ոլորտում ներդրված մեծ ավանդի համար»,
2012 թ. «Մանկավարժական համալսարան – 90 ամյակ» մեդալ,
2012թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից պատվոգիր կրթության, գիտության ոլորտում ունեցած ավանդի համար և Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ,
2012 թ. բուհերի միջև միջազգային համագործակցության ավանդի համար ՄՔՀՄՀ-ի կողմից «Չելպանովի» անվան առաջին աստիճանի մեդալ,
2009 թ. «Մարշալ Բաղրամյան» անվան. ռազմադաստիարակչական գործում մեծ ավանդ ունենալու համար մեդալ,
2007թ. ՀՀ վարչապետի կողմից շնորհակալագիր գիտամանկավարժական բնագավառում ներդրած ավանդի ու երկարամյա գործունեության համար,
2007թ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի կողմից շնորհակալագիր ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի կայացման գործում ներդրած ավանդի համար:

Էլեկտրոնային հասցե
[email protected], [email protected], [email protected]

Լեզուներ

հայերեն /գերազանց/
ռուսերեն /գերազանց/
անգլերեն /լավ/