ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գագիկ Արամի Սուքիասյան
22.02.2016

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

suqiasyangagik26@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
1994-1997թթ.՝ Մոսկվայի կուլտուրայի պետական համալսարան, Դոկտորանտուրա 
1987-1990թթ.՝ Մոսկվայի կուլտուրայի պետական ինստիտուտ, Ասպիրանտուրա
1981 թ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ (նախկին ինստիտուտ)

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր (Մոսկվա, 1997) – թեմա՝ «Մատենագիտության պատմությունը Հայաստանում և հայկական սփյուռքում (V-XX դդ.)»:
«Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն» մասնագիտ. խորհուրդ
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (Մոսկվա, 1991) – թեմա՝ «Հայագիտական մատենագիտություն. պատմություն, ժամանակակից վիճակը և զարգացման հեռանկարները»:
«Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն» մասնագիտ. խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2016 – 2014 թթ.՝ պրոֆեսոր
2014 – 1999 թթ.՝ գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի վարիչ
1999 – 1998 թթ.՝ դասախոս
1997 – 1994 թթ.՝ դոկտորանտուրա (Մոսկվա)
1993 – 1991 թթ.՝ դասախոս
1990 – 1987 թթ.՝ նպատակային ասպիրանտ (Մոսկվա)

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Ընդհանուր մատենագիտություն», «Փաստաթղթագիտություն», «Հայագիտական մատենագիտություն», «Սոցիալական հաղորդակցություն», «Ժուռնալիստիկայի հիմունքներ և ԶԼՄ», «Թանգարանագիտության և հուշարձանագիտության մատենագիտություն», «Գրադարանային սոցիոլոգիա», «Համեմատական գրադարանագիտություն»:
Մագիստրատուրա՝ «Համաշխարհային քաղաքակրթությունների պատմություն», «Սոցիալական հաղորդակցությունների համակարգ», «Գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթը ՀՀ-ում, Արցախում և հայկական սփյուռքում»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Գրադարանագիտություն – տեսության, պատմության և մեթոդիկայի հարցեր
Մատենագիտություն – տեսության, պատմության և մեթոդիկայի հարցեր
Գրքագիտություն - տեսության, պատմության և մեթոդիկայի հարցեր
Փաստաթղթագիտություն – տեսության, պատմության և մեթոդիկայի հարցեր
Տեղեկատվագիտության և սոցիալական հաղորդակցության հարցեր

Վերապատրաստումներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հմտությունների բարձրացման դասընթացներ (25.01-5.02. 2016 թ.)

Անդամակցություն
Եվրասիայի գրադարանային ասամբլեայի անդամ
Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ

Հրապարակումներ
1. Գրքագիտություն և հայ գրատպության պատմագրություն (Մենագրություն):- Եր., 2013:
2. Փաստաթղթագիտություն և փաստաթղթային-տեղեկատվական աղբյուրներ:Դասագիրք:- Եր., 2009:
3. Գրադարանային-տեղեկատվական և մատենագիտական բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:- Եր., 2011:
4. Գիրքը և գրադարանը Արցախի պատմության մեջ // Շուշին՝ հայկական մշակույթի օջախ: Հայկական գրատպության 500-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ: Շուշի.: Կաճառ, 2014, էջ 15-24:
5. Գրքագիտություն և հայ գրատպության պատմագրություն: Գիտամեթոդական և ոսումնամեթոդական ձեռնարկ:- Եր., 2012:
6. Ուսումնական ծրագրեր և հանձնարարելի մատենագիտություն (05.27- Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն; 0528-Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն):- Եր., 2005:
7. Матенадаран // Библиотечная энциклопедиа. -М., 2007.- С. 605-606.
8. История книги в Армении и армянской диаспоре // Библиотечной ассамблеи Евразии.-М., 2012.- № 3. С. 35-36.

Գրքեր(համառոտ ցանկ)
1. Սուքիասյան Գագիկ Ա․, Գրադարանային-տեղեկատվական և մատենագիտական բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ Եր․: Հեղ․ հրատ․, 2011․- 124 էջ:
2. Սուքիասյան Գագիկ Ա․, Գրքագիտություն և հայ գրատպության պատմագրություն: Մենագրություն:- Եր.: ՀԱԱ հրատ., 2013.- 160 էջ:
3. Սուքիասյան Գագիկ Ա․, Գիրքը և գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթը Արցախում: Ուսումնական ձեռնարկ: Եր.: Հեղ. հրատ., 2020.- 108 էջ:
4. Սուքիասյան Գագիկ Ա․, Գիրք, գրադարանը և ընթերցանությունը Հայաստանի պետական բուհերում: Ուսումնական ձեռնարկ: Եր.: Հեղ. հրատ., 2018.- 112 էջ:
5. Սուքիասյան Գագիկ Ա․, Մատենագիտությունը Հայաստանում և հայկական սփյուռքում (V-XXդդ.) պատմության համատեքստի մեջ: Մենագրություն:- Մ. ՌՊԳ, 1997.- 250 էջ:
6. Սուքիասյան Գագիկ Ա․, Թանգարանատգիտության հիմնահարցեր: Դասախոսությունների գիրք: Եր.: Հեղ. հրատ., 2021.- 64 էջ:
Սուքիասյան Գագիկ Ա․, Ուսումնական ծրագրեր և հանձնարարելի մատենագիտություն (05.27-Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն, 05.28-Թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն): -Եր.: Արեգ, 2005.- 92 էջ:

Պարգևներ
«Մանկավարժական Համալսարան-90-ամյակ» ոսկեզօծ հուշամեդալ (2012 թ.)

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն