ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսան Արշալույսի Ղազարյան
02.02.2016

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ մասնագետ

susik469@gmail.com, ghazaryan-95@bk.ru

Առկա ուսուցման գծով մասնագետ մասնագետ/Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանատ

Կրթություն
2017-2019թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2013-2017թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավր

Դսաընթացներ
2018 սեպտեմբեր- դեկտեմբեր- IT Basics (HTML, CSS, JavaScript, JQuery) at Base Studio
2019 սեպտեմբեր-փետրվար- BeeOnCode ծրագրավորման ընկերություն(Front-end and Back-end)

Աշխատանքային փորձ
01.09-2021- Մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ, Պատմության և հասարակագտության ֆակուլտետի դեկանատի առկա ուսուցման գծով մասնագետ
01-09-2021-Մինչ օրս՝ Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ թիվ 57 դպրոցի <<Ինֆորմատիկա>> առարկայի ուսուցչուհի
08-01-2020-Մինչ օր՝ Լևոն Շանթի անվան թիվ 4 հիմական դպրոցի <<Ինֆորմատիկա>> առարկայի ուսուցչուհի
26.05.2021- Զբոսավար Ari Tour Տուրիստական գործակալություն
20.09.2019-31.08.2021- Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ Պատմության և հասարակագտության ֆակուլտետի Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Վերեպատրաստումներ
24-03-2021-Ուսումնական և վարչական գործընթացներում ՏՀՏ ներդրման 30-ժամյա վերապատրաստման դասաընթաց

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն