ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Վալերիի Մուրադյան
19.02.2016

Գիտ․ և միջ․ համագործ․ հարցերով դեկանի տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyansusanna41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ

Կրթություն
2019-2020 թթ Կրթական առաջնորդության ծրագիր, Պերկինս Կույրերի միջազգային դպրոց /ԱՄՆ, Բոսթոն/
2014թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու. Ատենախոսական թեզի պաշտպանություն
2006-2011թթ Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
2001-2006թթ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանող, մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ

Գիտական աստիճան  
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, մասնագիտությունը` ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժություն»/տիֆլոմանկավարժություն/, ատենախոսություն` «Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության զարգացումը շարժախաղերի միջոցով»

Աշխատանքային փորձ

2020թ. - առ այսօր «Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ, վերապատրաստող
2019 հոկտեմբեր -2020 մարտ - Պերկինս կույրերի դպրոց /ԱՄՆ, Բոսթոն/
2018թ-ից առ այսօր Ներառական հասարակության և հաշմանդամության հիմնահարցերի հետազոտական կենտրոնի հետազոտող, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
2018 - 2019 թթ Այնթապի թիվ 1 դպրոցի լոգոպեդ
2017 – 2018 Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի խորհրդատու-վերապատրաստող
2017 - թ-ից առ այսօր խորհրդատու-վերապատրաստող, “Ձեզ համար” ՀԿ.
2017 Նոյամբեր <<Ապագա մանկավարժների կրթության և գործող մասնագետների վերապատրաստման ուժեղացումը ներառական կրթության համատեքստում Սյունիքի մարզում>>, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, ՀՊՄՀ
2008թ.-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2012-2013 թթ Հանգրվան հ/կ-չտեսնողների տարածական կողմնորոշման հրահանգիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
ՏԽՈԻ երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման մեթոդիկա, Օֆտալմոլոգիայի և աչքի հիգիենայի հիմունքներ, ՏԽՈՒ անձանց սոցիալ-հոգեբանական հարմարեցում, Տեսողության և զարգացման բազմակի խանգարումներ ունեցող /չտեսնող-չլսող/ երեխաների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի առանձնահատկությունները, Ներառական կրթություն, Ընտրովի դասընթացներ

Մագիստրատուրա
Տեսողության խանգարում ունեցող անձանց մանկավարժահոգեբանական ադապտացիա, Ընտրովի դասընթացներ, Տիֆլոգրաֆիկայի ուսուցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսողության և զարգացման բազմակի խանգարում ունեցող երեխաների /չտեսնող-չլսող/ կրթության հիմնահարցեր, Տեսողության խանգարում ունեցող անձանց տարածական կողմնորոշման զարգացում, Ներառական կրթություն, Հատուկ մանկավարժություն, հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2021-2022թթ. Գլխուղեղային/կեղևային տեսողության խանգարում, Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/
2020թ. Գլոբալ կրթության գիտաժողով, Հարվարդի համալսարան, Harvard Graduate School of Education, ԱՄՆ, Մասսաչուսեթթս, Բոսթոն
2020թ. Կեղևային տեսողության խանգարումների միջակայքի պրակտիկա (CVI), Պերկինս կույրերի դպրոց, ԱՄՆ, ՄԱ Բոստոն
2019թ. NE/AER 2019 Գիտաժողով, ԱՄՆ, ՆՀ Հյուսիսային Քոնվեյ
2019թ. Ժեստելի լեզու: 1-ին մակարդակ, Պերկինս կույրերի դպրոց, ԱՄՆ, ՄԱ Բոստոն
2019թ. Ճգնաժամերի կանխարգելում և ֆիզիկական միջամտություն, Պերկինս կույրերի դպրոց, ԱՄՆ, ՄԱ Բոստոն
2018թ. Չտեսնող-չլսողների վերաբերյալ երիտասարդ հետազոտողների առաջին միջազգային գիտաժողով, Մոսկվա, ՌԴ
2017թ. Հոգեկան առողջության օրվան նվիրված Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի, Ռեքավերի Քոլեջի և "Ամբրա" ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Հոգեկան առողջության նորագույն մոդելները. Հայաստանի փորձը 2016-2017թ.» աշխատաժողով
2016թ. <<Հատուկ և ներառական կրթություն>> միջազգային վերապատրաստում, Երուսաղեմ, Իսրայել
2015թ. «Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care» /Presenter Izabelle Tane-Mory/, /Երևան/
2015թ. «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով. Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն /Երևան/
2015թ. «Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» /Քեյթ Սմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ / մեկշաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /Դորետի Ֆրասեր, մեկշաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Տեմպուս» ծրագրի «Պիկասա» նախագծի շրջանակներում անցկացվող Բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն ուղղված գործնական քայլերին նվիրված գիտաժողով /ԵՊՀ/
2015թ.«ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» գիտաժողով; Հայկական հոգեբուժական ասոցացիա, Մ.Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ /Երևան/
2015թ. Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստում
2014թ. «Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում 10 տարի անց» Խ.Աբովյանի անվ.ՀՊՄՀ Համակովկասյան գիտաժողով /Երևան/
2014թ. «Կոխլեար իմպլանտացիան Հայաստանում 10 տարի», Միջազգային գիտաժողով, Մ.Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ /Երևան/
2014թ. Տեմպուս IV ծրագրի մեջ «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» (ASPIRE) միջազգային վերապատրաստում /Երևան/
2014թ. ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Սրտի արատ ունեցող երեխաների ծնողների փոխաջակցության ծրագիր, Զարգացում հոգեբանական կենտրոն, վերապատրաստում /Երևան/
2014թ. «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները», գիտաժողով /Երևան/
2014թ. «Առողջության հոգեբանական ռեսուրսները» Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն, խմբային թրեյնինգ
2012-2013թթ. Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/
2012թ. «Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ» /Երևան/
2012թ. Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված չտսնողների տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում /Լեհաստան/
2011թ. Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում / Երևան /
/Լեհաստան/
2009թ. Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/

Անդամակցություն
2011-2013 Հանգրվան հ/կ
2017.-ից առ այսօր Ձեզ համար հ/կ

Ընտրովի տպագրումներ
• Susanna Muradyan, The Importance of the Human Values in Universal Inclusive Education in Armenia, Scholarly research Journal for Interdisciplinary Studies, Volume 8, ISSUE 68, ISSN 2278-8808, Smt. Kapila Khandvala College of Education, Juhu Road (W), Santacruz, Mumbai, India, 2021
• Artem UKHOV, Eleonora SIMONYAN, Susanna MURADYAN CONTEMPORARY ART VS TOTALITARIAN ART: SEMIOTIC ANALYSIS, Wisdom, Volume 11, Yerevan, ISSN 1829-3824, 3(23) 2022.
• «Ինչպես խթանել ներառումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում», Մեթոդական ուղեցույց, Ձեռնարկ, Սվաջյան Ա.Հ., Ադամյան Հ.Ա., Ազատյան Թ.Յու., Ազատյան Ռ.Ն., Բաբայան Լ.Ա., Թադևոսյան Է.Ռ., Հարությունյան Մ.Ռ., Մանուկյան Ա.Տ., Մուրադյան Ս.Վ., Օհանյան Հ.Վ.-Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Երևան, 2020, 187 էջ համահեղինակ:
• Ներառումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում Խաղեր և վարժություններ Մեթոդական ուղեցույց ձեռնարկ, Սվաջյան Ա.Հ., Ադամյան Հ.Ա., Օհանյան Հ.Վ, Թադևոսյան Է.Ռ., Բաբայան Լ.Ա., Ազարյան Ռ.Ն., Մուրադյան Ս.Վ., Ազատյան Թ.Յու., Հարությունյան Մ.Ռ., Մանուկյան Ա.Տ.-Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Երևան, 2021, 216 էջ, համահեղինակ:
• Արդյունավետ հարմարեցումներ, որակյալ կրթություն, Մեթոդական ուղեցույց, ձեռնարկ, Սվաջյան Ա.Հ., Ազատյան Թ.Յու., Բաբայան Լ.Ա., Թադևոսյան Է.Ռ., Հարությունյան Մ.Ռ., Մանուկյան Ա.Տ., Մուրադյան Ս.Վ. Ադամյան Հ.Ա., Օհանյան Հ.Վ.-Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Երևան, 2022, 142 էջ, համահեղինակ:
• Мурадян С.В. Характеристика игровой деятельности слепых и слабовидящих учащихся «Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն գիտամեթոդական ժողովածու #8, Երևան 2009, էջ 198-201
• Մուրադյան Ս.Վ. Շարժխաղերի դերը տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշման գործընթաում, Ժողովածու նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, 2009թ, նոյեմբերի 19-21, I ՊՐԱԿ, Երևան Մանկավարժ 2010, էջ 150-152
• Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշման խնդիրը հատուկ կրթության հակարգում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրամն 40-ամյակին, Ստեփանակերտ «Դիզակ Պլյուսե 2010, էջ 159-160
Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման առանձնահատկությունները, Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն գիտական հանդես #1, Երևան 2011, էջ 39-41
• Մուրադյան Ս.Վ. Տարածական կողմնորոշման զարգացմանը նպաստող առարկայական գործողությունների ազդեցությունը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների շարժախաղերի ուսուցման գործընթացում, <<Հատուկ կրթության հիմախնդիրներ>> գիտամեթոդական հանդես, N3, Երևան 2015, էջ 96-103
• Մուրադյան. Ս.Վ., Ձայնային կողմնորոշիչների դերը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման շարժախաղերումՄանկավարժական միտք1-2Զանգակ 2016, էջ. 344-348
• Մուրադյան. Ս.Վ., Հատուկ սարքերի, մարզասարքերի միջոցով իրականացվող խաղային գորժողությունների կատարա արդյունավետության հետազոտությունը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ժամանակի և տարաժական կողմնորոշման զարգացման գործընթացում,Մանկավարժական միտք 3-4, 2016, էջ. 344-348
• «Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին մանկավարժական աջակցություն» հատուկ կրթության մասնագետների համար նախատեսված վերապատրաստման ձեռնարկ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,- Եր.: «Ասողիկ» Հեղ. հրատ., 2017, համահեղինակ
• Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացումը շարժախաղերի միջոցով, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., «Ասողիկ» Հեղ. հրատ.,, 2017, 53 էջ
• Մուրադյան. Ս.Վ. Տեսողության եւ բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկությունները, Մանկավարժական միտք 1-2 Զանգակ 2018, էջ. 147-150

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6287-385X 

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն