ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Վալերիի Մուրադյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyansusanna41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2019-2020 թթ Կրթական առաջնորդության ծրագիր, Պերկինս Կույրերի միջազգային դպրոց /ԱՄՆ, Բոսթոն/
2014թ-ին Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու. Ատենախոսական թեզի պաշտպանություն
2006-2011թթ Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
2001-2006թթ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանող, մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ

Գիտական աստիճան  
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, մասնագիտությունը` ԺԳ 00.03 «Հատուկ մանկավարժություն»/տիֆլոմանկավարժություն/, ատենախոսություն` «Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողության զարգացումը շարժախաղերի միջոցով»

Աշխատանքային փորձ
2019 հոկտեմբեր -2020 մարտ - Պերկինս կույրերի դպրոց /ԱՄՆ, Բոսթոն/
2018թ-ից առ այսօր Ներառական հասարակության և հաշմանդամության հիմնահարցերի հետազոտական կենտրոնի հետազոտող, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
2018 - 2019 թթ Այնթապի թիվ 1 դպրոցի լոգոպեդ
2017 – 2018 Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի խորհրդատու-վերապատրաստող
2017 - թ-ից առ այսօր խորհրդատու-վերապատրաստող, “Ձեզ համար” ՀԿ.
2017 Նոյամբեր <<Ապագա մանկավարժների կրթության և գործող մասնագետների վերապատրաստման ուժեղացումը ներառական կրթության համատեքստում Սյունիքի մարզում>>, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ, ՀՊՄՀ
2008թ.-ից առ այսօր Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2012-2013 թթ Հանգրվան հ/կ-չտեսնողների տարածական կողմնորոշման հրահանգիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ
ՏԽՈԻ երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման մեթոդիկա, Օֆտալմոլոգիայի և աչքի հիգիենայի հիմունքներ, ՏԽՈՒ անձանց սոցիալ-հոգեբանական հարմարեցում, Տեսողության և զարգացման բազմակի խանգարումներ ունեցող /չտեսնող-չլսող/ երեխաների ուսումնադաստիարակչական գործընթացի առանձնահատկությունները, Ներառական կրթություն, Ընտրովի դասընթացներ

Մագիստրատուրա
Տեսողության խանգարում ունեցող անձանց մանկավարժահոգեբանական ադապտացիա, Ընտրովի դասընթացներ, Տիֆլոգրաֆիկայի ուսուցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսողության և զարգացման բազմակի խանգարում ունեցող երեխաների /չտեսնող-չլսող/ կրթության հիմնահարցեր, Տեսողության խանգարում ունեցող անձանց տարածական կողմնորոշման զարգացում, Ներառական կրթություն, Հատուկ մանկավարժություն, հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2020թ. Կեղևային տեսողության խանգարումների միջակայքի պրակտիկա (CVI), Պերկինս կույրերի դպրոց, ԱՄՆ, ՄԱ Բոստոն
2019թ. NE/AER 2019 Գիտաժողով, ԱՄՆ, ՆՀ Հյուսիսային Քոնվեյ
2019թ. Ժեստելի լեզու: 1-ին մակարդակ, Պերկինս կույրերի դպրոց, ԱՄՆ, ՄԱ Բոստոն
2019թ. Ճգնաժամերի կանխարգելում և ֆիզիկական միջամտություն, Պերկինս կույրերի դպրոց, ԱՄՆ, ՄԱ Բոստոն
2018թ. Չտեսնող-չլսողների վերաբերյալ երիտասարդ հետազոտողների առաջին միջազգային գիտաժողով, Մոսկվա, ՌԴ
2017թ. Հոգեկան առողջության օրվան նվիրված Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի, Ռեքավերի Քոլեջի և "Ամբրա" ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Հոգեկան առողջության նորագույն մոդելները. Հայաստանի փորձը 2016-2017թ.» աշխատաժողով
2016թ. <<Հատուկ և ներառական կրթություն>> միջազգային վերապատրաստում, Երուսաղեմ, Իսրայել
2015թ. «Asperger Syndrom: Interpersonal Disorders, Psychopathological Influences and Types of Care» /Presenter Izabelle Tane-Mory/, /Երևան/
2015թ. «Զագորսկի մանկատան փորձը չտեսնող-չլսող երեխաների կրթության համատեքստում»: «Չտեսնող-չլսող երեխաների անձի ձևավորման և սոցիալիզացիայի հիմնախնդիրները» / Ալեքսանդր Սուվորով. Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մոսկվա, ՌԴ / երկօրյա միջազգային դասախոսություն /Երևան/
2015թ. «Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/
2015թ. «Օժանդակ տեխնոլոգիաները և դրական վարքագծի խթանումը» և «Զարգացնող այլընտրանքային հաղորդակցում» /Քեյթ Սմիթ, Ապպալաչիան համալսարանի Ընթերցանության կրթության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԱՄՆ / մեկշաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում» /Դորետի Ֆրասեր, մեկշաբաթյա դասընթաց /Երևան/
2015թ. «Տեմպուս» ծրագրի «Պիկասա» նախագծի շրջանակներում անցկացվող Բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն ուղղված գործնական քայլերին նվիրված գիտաժողով /ԵՊՀ/
2015թ.«ԶԼՄ-ներ և հոգեկան առողջություն» գիտաժողով; Հայկական հոգեբուժական ասոցացիա, Մ.Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ /Երևան/
2015թ. Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու վերապատրաստում
2014թ. «Էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում 10 տարի անց» Խ.Աբովյանի անվ.ՀՊՄՀ Համակովկասյան գիտաժողով /Երևան/
2014թ. «Կոխլեար իմպլանտացիան Հայաստանում 10 տարի», Միջազգային գիտաժողով, Մ.Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ /Երևան/
2014թ. Տեմպուս IV ծրագրի մեջ «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» (ASPIRE) միջազգային վերապատրաստում /Երևան/
2014թ. ԱՄՆ շրջանավարտների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Սրտի արատ ունեցող երեխաների ծնողների փոխաջակցության ծրագիր, Զարգացում հոգեբանական կենտրոն, վերապատրաստում /Երևան/
2014թ. «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները», գիտաժողով /Երևան/
2014թ. «Առողջության հոգեբանական ռեսուրսները» Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն, խմբային թրեյնինգ
2012-2013թթ. Perkins միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված գիտական սեմինարներ, վերապատրաստում /ԱՄՆ-Հայաստան/
2012թ. «Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ» /Երևան/
2012թ. Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված չտսնողների տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում /Լեհաստան/
2011թ. Լեհաստանի կույրերի միության և ari-ari հիմնադրամի կողմից կազմակերպված տարածական կողմնորոշման ինստրուկտորների վերապատրաստում / Երևան /
/Լեհաստան/
2009թ. Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/

Անդամակցություն
2011-2013 Հանգրվան հ/կ
2017.-ից առ այսօր Ձեզ համար հ/կ

Ընտրովի տպագրումներ
1. Мурадян С.В. Характеристика игровой деятельности слепых и слабовидящих учащихся «Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն գիտամեթոդական ժողովածու #8, Երևան 2009, էջ 198-201
2. Մուրադյան Ս.Վ. Շարժխաղերի դերը տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշման գործընթաում, Ժողովածու նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի, 2009թ, նոյեմբերի 19-21, I ՊՐԱԿ, Երևան Մանկավարժ 2010, էջ 150-152
3. Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածության մեջ կողմնորոշման խնդիրը հատուկ կրթության հակարգում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրամն 40-ամյակին, Ստեփանակերտ «Դիզակ Պլյուսե 2010, էջ 159-160
4. Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման առանձնահատկությունները, Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն գիտական հանդես #1, Երևան 2011, էջ 39-41
5. Մուրադյան Ս.Վ. Տարածական կողմնորոշման զարգացմանը նպաստող առարկայական գործողությունների ազդեցությունը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների շարժախաղերի ուսուցման գործընթացում, <<Հատուկ կրթության հիմախնդիրներ>> գիտամեթոդական հանդես, N3, Երևան 2015, էջ 96-103
6. Մուրադյան. Ս.Վ., Ձայնային կողմնորոշիչների դերը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացման շարժախաղերումՄանկավարժական միտք1-2Զանգակ 2016, էջ. 344-348
7. Մուրադյան. Ս.Վ., Հատուկ սարքերի, մարզասարքերի միջոցով իրականացվող խաղային գորժողությունների կատարա արդյունավետության հետազոտությունը տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ժամանակի և տարաժական կողմնորոշման զարգացման գործընթացում,Մանկավարժական միտք 3-4, 2016, էջ. 344-348
8. «Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին մանկավարժական աջակցություն» հատուկ կրթության մասնագետների համար նախատեսված վերապատրաստման ձեռնարկ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,- Եր.: «Ասողիկ» Հեղ. հրատ., 2017, համահեղինակ
9. Մուրադյան Ս.Վ. Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների տարածական կողմնորոշման զարգացումը շարժախաղերի միջոցով, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., «Ասողիկ» Հեղ. հրատ.,, 2017, 53 էջ
10. Մուրադյան. Ս.Վ. Տեսողության եւ բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկությունները, Մանկավարժական միտք 1-2 Զանգակ 2018, էջ. 147-150

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն