ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սյուզաննա Սերգեի Գրիգորյան
28.03.2024

Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս

Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս/Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի  վարիչի պաշտոնակատար 

Կրթություն
2013-2018 – ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, հայցորդ
2010-2012 - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Մշակութաբանություն բաժին /մագիստրատուրա/
2006-2010 – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Մշակութաբանություն բաժին /բակալավրիատ/

Գիտական աստիճան
Արվեստագիտության թեկնածու, 2019թ. թեկնածուական ատենախոսություն` «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՃԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՁԵՎԱՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ» ( ԺԷ.00.03 - «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն» մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ
2023թ․՝ Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար,
2018թ.-ից առ այսօր՝ ՀՊՄՀ-ի արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս
2013-2018 – ՀՊՄՀ-ի արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում՝ «Հայ մշակույթի պատմություն», «Ազգագրություն», «Արվեստի PR մենեջմենտ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մշակույթ, արվեստ
Հրապարակումներ

15 գիտական հոդվածների հեղինակ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն