ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սյուզաննա Սերգեի Գրիգորյան
18.02.2016

Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս

grigoryansyuzanna20@aspu.am

Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս/Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն

Կրթություն
2006-2010 – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Մշակութաբանություն բաժին, բակալավրիատ
2013-2018 – ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, հայցորդ
2010-2012 - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Մշակութաբանություն բաժին /մագիստրատուրա/
2006-2010 – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի Մշակութաբանություն բաժին /բակալավրիատ/

Գիտական աստիճան
Արվեստագիտության թեկնածու, 2019թ. թեկնածուական ատենախոսություն` «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՃԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՁԵՎԱՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ» ( ԺԷ.00.03 - «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն» մասնագիտական խորհուրդ)

Աշխատանքային փորձ`
2018թ.-ից առ այսօր՝ ՀՊՄՀ-ի արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս
2013-2018 – ՀՊՄՀ-ի արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատում՝ «Հայ մշակույթի պատմություն», «Ազգագրություն», «Արվեստի PR մենեջմենտ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Մշակույթ, արվեստ

Հրապարակումներ՝
12 գիտական հոդվածների հեղինակ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն