ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արթուր Արմենի Թադևոսյան
19.09.2020

Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

tadevosyanartur06@aspu.am

Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ/Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն
2004-2007թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա «Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ

1999 – 2004թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ֆիզմաթ ֆակլուլտետ, «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» բաժին (Գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան
27.01.2011թ. - Դոցենտի գիտական կոչում 

06.08.2007թ. - Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան «Աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքները որպես երկրաչափության ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց»
ԺԳ.00.02 - «Դասավանդման և դաստիարակությանմեթոդիկա» (մաթեմատիկա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման

Աշխատանքային փորձ
2010 – մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան` «Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկաի» ամբիոնի դոցենտ

2009 - 2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան` Համակարգչային բաժնի պետ, Գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար

2005 - 2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան` Համակարգչային բաժնի պետ

2004 – 2005թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան` Համակարգչային օպերատոր

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ ՏՀՏ՝ մասնագիտական նպատակներով, համակարգչային ցանցեր, կրթական պորտալներ և ռեսուրսներ, ինֆորմատիկայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա, ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա

Մագիստրատուրա՝ ՏՀՏ՝ մասնագիտական ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ցանցային տեխնոլոգիաներ, օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում

Վերապատրաստումներ
2015թ.-Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց

24.08.2015 թ. - Cisco Networking Academy ,,IT Essentials” դասընթաց

29.09.2013 թ. -Միջազգային որակավորման քննություն, Cisco Certified Network Associate (CCNA) industrial, (Certificate Verification № 415931602425ASCJ)

2012-2013 թ. - Cisco Networking Academy ,,Center of advanced technology researches'' CCNA Exploration դասընթաց

Հրապարակումներ
1. Software Module Development of Pupils’ Performance Statistical Analysis in Public School.
2. Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում կրթության բովանդակային բաղադրիչները որպես դաստիարակության միջոց (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ):
3. Ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման տրամաբանական-հոգեբանական կոորդինատների մեթոդի կիրառության մասին:
4. Ուսուցիչների մասնագիտական որակավորման բարձրացման եռաչափ մի մոդելի մասին:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3323-2436    

Պարգևներ
2004թ. - Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի նախագահի «Մանկավարժության ապագա» մրցանակ

Լեզուներ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն