ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էմիլյա Ռադիկի Թադևոսյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

tadevosyanemilya56@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս/ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն
Կրթություն
2001-2006թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հատուկ մանկավարժության ամբիոն, հայցորդ
1996-2001թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին

Գիտական աստիճան
«Հանրակրթական դպրոցում լոգոպեդական աշխատանքների օպտիմալացման հիմնական ուղիները» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, «020» մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
09.2015թ.-ից՝ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի խորհրդի գիտական քարտուղար
16.11.2015թ.-ից՝ <<Ջունիոր Քլաբ» մանկապարտեզ, լոգոպեդ
01.09.2014թ.-ից՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն, դասախոս
2002թ.-ից առ այսօր` «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» կրթահամալիր» ՓԲԸ, լոգոպեդ
2004-2010թթ.` Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան, ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Խոսքի օնտոգենեզ և դիզօնտոգենեզ», «Լոգոպեդական տեխնոլոգիաներ», «Դիզարտրիա»
«Հնչյունահնչութային թերզարգացում»
Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ. «Լոգոպեդական պրակտիկում»
Գործնական դասընթացներ. «Լոգոպեդիայի տեսական հիմքեր», «Դիսլալիա»,«Բրադիլալիա, տախիլալիա, կակազություն»,«Աֆազիա»

Մագիստրատուրա՝ Դասընթաց ուսանողի ընտրությամբ. «Լոգոպեդական աշխատանքը դպրոցում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Լոգոպեդիա, հոգեբանություն, մանկավարժություն, նյարդալեզվաբանություն

Վերապատրաստումներ
2015թ. հոկտեմբերի 13-15-ը «Պերկինս ինտերնեյշնլ» ծրագրի կողմից ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց՝ «Տեսողության խնդիրներ և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթությունը» թեմայով:
06.05.13թ. – 07.05.13թ. «Մոնտեսսորի սիթի» երեխաների զարգացման կենտրոն, «Մոնտեսսորի-մեթոդ առողջապահական տեխնոլոգիաներ», սեմինար` 6 ժամ ծավալով:
22.10.12թ. -29.10.12թ ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, հատուկ մանկավարժների համար կազմակերպված վերապատրաստման 30 ժամյա դասընթաց (Վկայական N Ա/23229)
22.03.07թ. - 24.03.07թ. «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն», « Լոգոպեդական աշխատանքը հանրակրթական դպրոցում» վերապատրաստման դասընթաց
29.01.07թ.-02.02.07թ. «Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն», «Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում», վերապատրաստման դասընթաց
27.04.06թ.–12.05.06թ. «Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորման» մեթոդիկայի տեսական ու գործնական հիմունքների ուսուցման դասընթաց, վերապատրաստող` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր` Լ. Զ. Հարությունյան
2006թ. հունվար-մարտ «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-գիտակրթական համալիր», «Ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ. մետամոդել», թրեյնինգ
13.04.05– 15.04.05 «Արաբկիր բժշկական համալիր», «Հիվանդանոցային դպրոց-Հատուկ կրթություն-Զարգացողական մանկաբուժություն», վերապատրաստման դասընթաց
2005թ. հունվար-ապրիլ «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-գիտակրթական համալիր» «Ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ. խարսխման տեխնիկաներ», թրեյնինգ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

1. Թադևոսյան Է. «Հանրակրթական դպրոցում սովորող` գրավոր խոսքի խանգարում ունեցող աշակերտների գնահատման կարգը», «Կրթության զարգացում» տարեգիրք, Եր., 2005, էջ 62-64
2. Պայլոզյան Ժ., Թադևոսյան Է. «Հանրակրթական դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլաններ», մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2007
3. Պայլոզյան Ժ., Թադևոսյան Է. «Խոսքային նյութեր ճիշտ հնչարտաբերման ամրապնդման համար», մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2009
4. Պայլոզյան Ժ.Հ., Թադևոսյան Է.Ռ. Խոսքի հնչյունային թերզարգացման հաղթահարման առանձնահատկությունները: «Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես, 4. 2011, էջ 55-59
5. Թադևոսյան Է. «Հիբրիդ» տառեր>>, «Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես, 5.2011, էջ 25-28
6. Թադևոսյան Է. «Լոգոպեդական աշխատանքի օպտիմալ մոդելը որպես տարրական դպրոցի զարգացման օղակ» «Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում» աշխատաժողովի (2014թ., հոկտեմբերի 24, Երևան) թեզիսների ժողովածու.-Եր.: Մանկավարժ, 2014, էջ 24-25:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն