ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էմիլյա Ռադիկի Թադևոսյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

tadevosyanemilya56@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս/ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ՝
2001-2006թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հատուկ մանկավարժության ամբիոն, հայցորդ
1996-2001թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ՝
«Հանրակրթական դպրոցում լոգոպեդական աշխատանքների օպտիմալացման հիմնական ուղիները» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, «020» մասնագիտական խորհուրդ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ՝
2018թ. սկսած՝ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի Google Classroom էլ. հարթակի պատասխանատու
2017թ. նոյեմբեր ամսից՝ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի անդամ
09.2015թ.-ից 16.03.2017թ. Հատուկ կրթության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար
2015-2016 ուստարի՝ ՀՊՄՀ-ի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի Արհմբյուրոյի նախագահ
16.11.2015թ.-ից՝ <<Ջունիոր Քլաբ>> մանկապարտեզ, լոգոպեդ
01.09.2014թ.-ից՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն, դասախոս
2002թ.-ից առ այսօր` <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ, լոգոպեդ
2004-2010թթ.` Երևանի <<Հրաչյա Աճառյան>> համալսարան, ավագ դասախոս

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ՝
Բակալավրիատ՝
«Խոսքի օնտոգենեզ և դիզօնտոգենեզ»
«Լոգոպեդական տեխնոլոգիաներ»
«Դիզարտրիա»
«Հնչյունահնչութային թերզարգացում»
Դասընթացներ ուսանողի ընտրությամբ. «Լոգոպեդական պրակտիկում» , <<Լոգոպեդական աշխատանքը բառի վանկային կառույցի խանգարումների դեպքում>>

Գործնական դասընթացներ՝
<<Լոգոպեդիայի տեսական հիմքեր>>
«Դիսլալիա»
«Դիզարտրիա»
«Աֆազիա»

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ՝
լոգոպեդիա, հոգեբանություն, մանկավարժություն, նյարդալեզվաբանություն

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ`
2.12.2018թ. և 3.02.2019թ. Ռեքավերի քոլեջում վարել եմ <<Խոսքի զարգացումը ստեղծագործական մտածողության խթանման միջոցով >> խորագրով տեսագործնական դասընթաց:
22.11.2018-23.11.2018թ մասնակցել եմ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորված <<Արև>> երեխայի զարգացման հիմնադրամի կողմից կազմակերպված՝ <<Խոսքի խանգարումներ>>-տեսություն և պրակտիկա>> դասընթացին՝ 9 ժամ ծավալով, դասընթացավար՝ Պորտուգալիայի ԱՐՍԻԼ Վերականգնողական ծառայությունների տնօրեն՝ Ժոաո Կանոսսա Դիաս:
4.11.2018թ.-19.11.2018թ. ժամանակահատվածում <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ-ում իրականացրել եմ 30-ժամյա վերապատրաստման դասընթաց լոգոպեդների համար՝ <<Լոգոպեդական աշխատանքը ժամանակակից դպրոցում>> թեմայով:
1.11.2018թ-2.11.2018թ. մասնակցել եմ Էրգոթերապիայի չորրորդ համակաովկասյան գիտաժողովին՝ <<Էրգոթերապիայի ստեղծարարական մոտեցումները կրթական և վերականգնողական ոլորտներում>>:
19.11.2017թ. Ռեքավերի քոլեջում վարել եմ <<Լոգոպեդական հետազոտություն>> խորագրով տեսագործնական դասընթաց:
5.10.2017թ.-6.10.2017թ. մասնակցել եմ <<Seminar and promoting lifelong learning in Armenia through validation of prior Non formal and informal learning>> թեմայով սեմինարին:
10.09.2017թ. Ռեքավերի քոլեջում վարել եմ <<Լոգոպեդական հետազոտություն>> խորագրով տեսագործնական դասընթաց:
8.07․2017թ․- 9․07․2017թ․մասնակցել եմ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի և Ռեքավերի քոլեջի կողմից կազմակերպված <<Հոգեբանական ախտորոշման հիմունքները նկարչական արտթերապիայի միջոցով, մաս 1-ին>> տեսագործնական դասընթացին (12 ժամ ծավալով)։ Դասընթացավարներ՝ Ա․Հայրապետյան, հ․գ․թ․, դոցենտ՝ Լ․Բաղդասարյան։
29-06.2017թ.-30.06.2017թ.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում մասնակցել եմ ԱՄՆ-ի Մինեսոտայի համալսարանից հրավիրված դասախոսների հետ համատեղ իրականացվող գիտագործնական կլոր-սեղանին՝ <<Հետազոտական մեթոդներ, վիճակագրական վերլուծություն>> թեմայով:
27.06.2017թ.-8.07.2017թ. ժամանակահատվածում <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ-ում իրականացրել եմ 30-ժամյա վերապատրաստման դասընթաց լոգոպեդների համար՝ <<Լոգոպեդական աշխատանքը ժամանակակից դպրոցում>> թեմայով:
18.02.2017թ.-4.03.2017թ. ժամանակահատվածում <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ-ում իրականացրել եմ 30-ժամյա վերապատրաստման դասընթաց լոգոպեդների համար՝ <<Լոգոպեդական աշխատանքը ժամանակակից դպրոցում>> թեմայով:
2016թ. հոկտեմբերի 04-07-ը մասնակցել եմ <<Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդներ>> կազմակերպության կողմից իրականացված՝ <<Ծանրագույն հիվանդություններով տառապող մարդկանց բժշկական սպասարկում>> (շեշտադրումը՝ նյարդաբանություն) թեմայով սեմինարին:
12.03.2016թ. մասնակցել եմ կլինիկատեսական ուսուցանող 3 ժամյա դասընթացի՝ <<Ինտերսուբյեկտիվությունը մտավոր հետամնացություն չունեցող աուտիզմով երեխաների (Ասպերգերի համախտանիշ) դեպքում. ինտերսուբյեկտիվության խանգարումների հոգեախտաբանական դրսևորումները և կարգավորման առանձնահատկությունները (պատասխանատվության ընդունումը)>> թեմայով: Դասընթացավար՝ Փարիզի Պիեր և Մարի Կյուրիների համալսարանի դասախոս, աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքում մասնագիտացված լոգոպեդ՝ Իզաբել Տանետ-Մորի: Կազմակերպիչներ՝ Армянская Психоаналитическая Ассоциация, Армянский фонд Развития Психоанализа и Психотерапии.
13.02.2016թ.-07.03.2016թ. մասնակցել եմ վերապատրաստման 30-ժամյա դասընթացի՝ <<Նկարների փոխանակմամբ հաղորդակցման համակարգի / PECS / ուսուցում>> թեմայով: Դասընթացավար՝ մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ավագյան, կազմակերպիչ՝ ԻՆԹՐԱ հոգեկան առողջության կենտրոն:
2015թ. հոկտեմբերի 13-15-ը <<Պերկինս ինտերնեյշնլ>> ծրագրի կողմից ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց՝ <<Տեսողության խնդիրներ և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթությունը>> թեմայով:
06.10.14թ.-09.10.14թ. <<Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապալիկ սինդրոմով հիվանդների բուժման հնարավորությունները>>, սեմինար անցկացված Երևանում գերմանական դեսպանատան աջակցությամբ:
2014թ. հոկտեմբերի 24 <<Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում>>, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> կրթահամալիր>> ՓԲԸ:
06.05.13թ. – 07.05.13թ. <<Մոնտեսսորի սիթի>> երեխաների զարգացման կենտրոն, <<Մոնտեսսորի-մեթոդ առողջապահական տեխնոլոգիաներ>>, սեմինար` 6 ժամ ծավալով:
22.10.12թ. -29.10.12թ ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, հատուկ մանկավարժների համար կազմակերպված վերապատրաստման 30 ժամյա դասընթաց (Վկայական N Ա/23229)
22.03.07թ. - 24.03.07թ. <<Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն>>, << Լոգոպեդական աշխատանքը հանրակրթական դպրոցում>> վերապատրաստման դասընթաց
29.01.07թ. - 02.02.07թ. <<Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն>>, <<Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում>>, վերապատրաստման դասընթաց
27.04.06թ. – 12.05.06թ. <<Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորման>> մեթոդիկայի տեսական ու գործնական հիմունքների ուսուցման դասընթաց, վերապատրաստող` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր` Լ. Զ. Հարությունյան
2006թ. հունվար-մարտ <<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-գիտակրթական համալիր>>, <<Ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ. մետամոդել>>, թրեյնինգ
13.04.05 – 15.04.05 <<Արաբկիր բժշկական համալիր>>, <<Հիվանդանոցային դպրոց-Հատուկ կրթություն-Զարգացողական մանկաբուժություն>>, վերապատրաստման դասընթաց
2005թ. հունվար-ապրիլ <<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-գիտակրթական համալիր>> <<Ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ. խարսխման տեխնիկաներ>>, թրեյնինգ
ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅՈւՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ՝
29.11.2017թ. մասնակցել եմ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի և Unicef-ի համատեղ <<Ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում>> ծրագրի ամփոփման կոնֆերանսին, որի ընթացքում որպես զեկուցող ներկայացրել եմ ծրագրի 3-րդ փուլի արդյունքները:
6.11.2017թ.-11.11.2017թ. Սիսիան քաղաքում մասնակցել եմ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի և Unicef-ի համատեղ <<Ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում>> ծրագրի 3-րդ փուլին, որի շրջանակներում իրականացրել եմ մասնագիտական խորհրդատվական աջակցություն Սիսիան քաղաքի տարածքային մասնագիտական աջակցության կենտրոնում աշխատող մասնագետներին, ինչպես նաև թիվ 1, 2, 3, 4 հիմնական դպրոցներում, Շաքիի, Անգեղակոթի, Շաղատի միջնակարգ դպրոցներում և Աղիտուի ՆՈւՀ-ում աշխատող հատուկ մանկավարժներին: Բացի այդ, իրականացրել եմ նաև մասնագիտական իրազեկման աշխատանքներ Սիսիանի Ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի 9-12-րդ դասարանի աշակերտների, Սիսիանի պրոֆ. տեխ. քոլեջի բուժքույրական բաժնի 1-3-րդ կուրսեցիների, Շաքիի, Շաղատի և Անգեղակոթի միջն. դպրոցների 10-12-րդ դասարանցիների շրջանում:
02.05.2017թ.-06.05.2017թ. <<Ներառական կրթության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Սյունիքի մարզում>> ծրագրի շրջանակներում Սիսիան քաղաքում իրականացրել եմ վերապատրաստման հնգօրյա դասընթաց մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների և դպրոցների բազմամասնագիտական թիմերի և, մասնավորապես, լոգոպեդների համար, որից հետո ընդգրկվել եմ ծրագրով նախատեսված՝ հրատարակման ենթակա ուսումնական նյութերի լոգոպեդական փաթեթի լրամշակման աշխատանքային խմբի մեջ:
22.04.2017թ. որպես սեմինարավար հանդես եմ եկել Միջազգային բակալավրիատի դպրոցների ամենամյա 11-րդ գիտաժողովին՝ ներկայացնելով <<Специфика работы логопеда в школах Международного Бакалавриата>> թեման:
10.04.2017թ. մասնակցել եմ ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված <<Ֆունկցիայի միջազգային դասակարգում>> թեմայով հանդիպում-քննարկմանը, որին մասնակցում էին ՀՊՄՀ-ի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի դասախոսներ և Հանրապետական ԲՀՄ գնահատման կենտրոնի ներկայացուցիչներ:
2017թ. մարտի 31-ին իրականացրել եմ լոգոպեդական անվճար խորհրդատվության օր Երևանի Կենտրոն համայնքի թիվ 17 ՆՈւՀ-ում, որի շրջանակներում իրականացրել եմ 6 երեխաների լոգոպեդական հետազոտություն և խորհրդատվություն նրանց ծնողների համար:
16.02.2017թ. մասնակցել եմ ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված <<Ապագա մանկավարժների կրթության և գործող մասնագետների վերապատրաստման ուժեղացումը ներառական կրթության համատեքստում>> խորագրով կլոր սեղանին:
2016թ. նոյեմբերի 14-ին <<Շանթ>> հեռուստաընկերության հրավերով մասնակցել եմ <<Առավոտը Շանթում>> ծրագրին, որի ընթացքում իրականացրել եմ լոգոպեդիային առնչվող մի շարք հարցերի լուսաբանման աշխատանք:
2016թ. հոկտեմբերի 24-28-ը մասնակցել եմ <<Ներառական կրթության ոլորտում աշխատող մասնագետների պատրաստման և գործող մասնագետների վերապատրաստման դասընթացների հզորացում» ծրագրի երկրորդ փուլին, որի շրջանակներում ունեցել եմ գործուղում Մեղրի քաղաք, որտեղ անցկացրել եմ Մեղրու թիվ 2 ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցի լոգոպեդի հարցում և ներառական կրթական ծրագրում ընդգրկված երեխաների լոգոպեդական հետազոտում:
Իրականացրել եմ նաև մասնագիտության իրազեկման աշխատանք Մեղրու թիվ 1 և թիվ 2 դպրոցներում:
2016թ. հոկտեմբերի 14-ին մասնակցել եմ ՀՀ Կրթության և գիտության և ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների և Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ՀՀ անկախության 25- ամյակին նվիրված՝ <<Ներառական կրթության հիմնախնդիրները>> խորագրով հանրապետական գիտաժողովին, որի ժամանակ հանդես եմ եկել՝<<Լոգոպեդի և ուսուցիչների համագործակցությունը՝ որպես կրթական գործընթացի կարևոր բաղկացուցիչ>> խորագրով զեկուցմամբ: Նույն վերնագրով հոդվածը ներկայացվել է տպագրության նոյեմբերի 15-ին:
2016թ. հոկտեմբերի 13-ին մասնակցել եմ ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված՝ <<Բարձրագույն կրթության բարեփոխումները ներառականության համատեքստում>> միջազգային աշխատաժողովին, որի շրջանակներում հանդես եմ եկել՝ որպես <<Լոգոպեդիայի առկա խնդիրները. տեսությունից դեպի պրակտիկա>> խորագրով 4-րդ կլոր սեղանի վարող:
2016թ. մայիս-հուլիս ժամանակահատվածում մասնակցել եմ ՀՊՄՀ-ի եվ UNICEF-ի կողմից իրականացվող՝ «Ներառական կրթության ոլորտում աշխատող մասնագետների պատրաստման և գործող մասնագետների վերապատրաստման դասընթացների հզորացում» ծրագրի առաջին փուլին, որի շրջանակներում մշակել եմ Սյունիքի մարզի ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում աշխատող լոգոպեդների՝ մասնագիտական հարցերին իրազեկվածության գնահատման հարցարան, ինչպես նաև ԿԱՊԿՈւ դպրոցականների և նախադպրոցականների լոգոպեդական հետազոտման առաջադրանքների փաթեթներ:
2016թ. հունիսի 20-22-ը մասնակցել եմ ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպվող <<Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները>> խորագրով երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոցին, որին ներկայացրել եմ հեղինակային նախագիծ՝ <<Լոգոպեդական փաստաթղթերի դերը դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում>> խորագրով:
2016թ. մարտի 24-ին իրականացրել եմ հանդիպում-քննարկում Երևանի Կենտրոն համայնքի թիվ 17 ՆՈւՀ-ում: Հրավիրվել են հաստատության նախապատրաստական (ավարտական) խմբի երեխաների ծնողները և հաստատության դաստիարակները: Հանդիպում-քննարկման նպատակն է եղել՝ ծնողներին ներկայացնել դիսգրաֆիայի դեպքում դրսևորվող սխալները, որպեսզի նրանք, իրենց երեխաների գրավոր աշխատանքներում նմանատիպ սխալներ տեսնելով, ճիշտ կողմնորոշվեն և ժամանակին դիմեն լոգոպեդի օգնությանը:
2015թ. նոյեմբեր ամսին իրականացրել եմ աշակերտների շրջանում մասնագիտության իրազեկմանը նվիրված աշխատանք Երևանի թիվ 142 ավագ դպրոցում:
2015թ. նոյեմբերի 18-ին մասնակցել եմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում կազնակերպված՝ <<Էրազմուս+ ծրագրի տեղեկատվական օր Երևանում>> թեմայով աշխատաժողովին:
2015թ. նոյեմբերի 6-ին ՀՊՄՀ-ի բազային՝ թիվ 57 դպրոցի լոգոպեդ Ա.Բաբայանի հրավերով անց եմ կացրել հանդիպում-քննարկում դպրոցի տարրական դասարանների ուսուցիչների հետ, որի ընթացքում ներկայացրել եմ իմ հեղինակած <<Գրավոր խոսքի խանգարում ունեցող սաների գրավոր աշխատանքների գնահատման կարգը>> փաստաթուղթը, որը 2003թ.-ից գործում է Երևանի Ա.Շիրակացու անվան ճեմարանում:
2015թ. հոկտեմբերի 13-15-ը մասնակցել եմ Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարանում կայացած՝ <<ԵՄ Թվինինգ>> ծրագրի կողմից կազմակերպված աշխատաժողովին՝ <<Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մանկավարժական հմտությունների զարգացում>> թեմայով:

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ՝
1. Թադևոսյան Է. <<Հանրակրթական դպրոցում սովորող` գրավոր խոսքի խանգարում ունեցող աշակերտների գնահատման կարգը>>, << Կրթության զարգացում>> տարեգիրք, Եր., 2005, էջ 62-64
2. Պայլոզյան Ժ., Թադևոսյան Է. <<Հանրակրթական դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլաններ>>, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2007
3. Պայլոզյան Ժ., Թադևոսյան Է. <<Խոսքային նյութեր ճիշտ հնչարտաբերման ամրապնդման համար>>, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2009
4. Պայլոզյան Ժ.Հ., Թադևոսյան Է.Ռ. Խոսքի հնչյունային թերզարգացման հաղթահարման առանձնահատկությունները: «Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես, 4. 2011, էջ 55-59
5. Թադևոսյան Է. <<<<Հիբրիդ>> տառեր>>, <<Նախաշավիղ>> գիտամեթոդական հանդես, 5.2011, էջ 25-28
6. Թադևոսյան Է. «Լոգոպեդական աշխատանքի օպտիմալ մոդելը որպես տարրական դպրոցի զարգացման օղակ» «Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում» աշխատաժողովի (2014թ., հոկտեմբերի 24, Երևան) թեզիսների ժողովածու.-Եր.: Մանկավարժ, 2014, էջ 24-25:
7. Թադևոսյան Է. <<Լոգոպեդական փաստաթղթերի դերը դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում>>// Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները. երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու.-Եր.:Մանկավարժ, 2016, էջ 40-45
8. Թադևոսյան Է. <<Լոգոպեդի և ուսուցիչների համագործակցությունը՝ որպես կրթական գործընթացի կարևոր բաղկացուցիչ>> //ՀՀ Կրթության և գիտության և ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների և Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ՀՀ անկախության 25- ամյակին նվիրված՝ <<Ներառական կրթության հիմնախնդիրները>> խորագրով հանրապետական գիտաժողով, 2016թ., հոկտեմբերի 14
9. Ա.Վ.Ավագյան, Ա.Գ.Գրիգորյան, Է.Ռ.Թադևոսյան, Ս.Գ.Կարապետյան, Ա.Ա. Կիրակոսյան, Գ.Ռ. Հովյան, Ա.Ռ.Չարչյանը, Ժ.Հ. Պայլոզյան Լոգոպեդիան գործնականում: Երևան, <<Ասողիկ>> հրատ. 2017թ., 76 էջ
10. Тадевосян Э.Р. “Гибридные” буквы как группа специфических ошибок при дисграфии. // Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», состоявшейся 30 сентября 2017 г. в г. Пенза. Ч. 2, Пенза, Мцнс «Наука и просвещение», стр. 215-217
11. Тадевосян Э.Р. Новые подходы к оценке учащихся с нарушением письменной речи. //Сборник статей XII международной научно-практической конференции, состоявшейся 10 октября 2017 г. в г. Пенза. Ч. 2, Пенза, Мцнс «Наука и просвещение», стр. 174-176

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ ռուսերեն, անգլերեն