ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էմիլյա Ռադիկի Թադևոսյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

tadevosyanemilya56@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս/ Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ՝
2001-2006թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հատուկ մանկավարժության ամբիոն, հայցորդ
1996-2001թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայի բաժին

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ՝
«Հանրակրթական դպրոցում լոգոպեդական աշխատանքների օպտիմալացման հիմնական ուղիները» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, «020» մասնագիտական խորհուրդ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ՝

2020թ-ից Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի մեթոդական բաժնի աշխատակից:
2018թ.-2020թ. Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի Google Classroom էլ. հարթակի պատասխանատու
2017թ. նոյեմբեր ամսից՝ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի ԳՈւՄԽ անդամ
09.2015թ.-ից 16.03.2017թ. Հատուկ կրթության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար
2015-2016 ուստարի՝ ՀՊՄՀ-ի Հատուկ կրթության ֆակուլտետի Արհմբյուրոյի նախագահ
16.11.2015թ.-2019թ.. <<Ջունիոր Քլաբ>> մանկապարտեզ, լոգոպեդ
01.09.2014թ.-ից՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն, դասախոս
2002թ.-ից առ այսօր` <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ, լոգոպեդ

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ՝
Բակալավրիատ՝
«Խոսքի օնտոգենեզ և դիզօնտոգենեզ»
«Լոգոպեդական տեխնոլոգիաներ»
«Դիզարտրիա»
«Հնչյունահնչութային թերզարգացում»
Դասընթացներ ուսանողի ընտրությամբ. «Լոգոպեդական պրակտիկում» , <<Լոգոպեդական աշխատանքը բառի վանկային կառույցի խանգարումների դեպքում>>

Մագիստրատուրա՝
Դասընթացներ ուսանողի ընտրությամբ. <<Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները հանրակրթությունում>>, <<Ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող մեթոդների կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում>>:

Գործնական դասընթացներ՝
<<Լոգոպեդիայի տեսական հիմքեր>>
«Դիսլալիա»
«Դիզարտրիա»
«Աֆազիա»

Մագիստրատուրա՝
Դասընթացներ ուսանողի ընտրությամբ. <<Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները հանրակրթությունում>>, <<Ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող մեթոդների կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում>>:

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ՝
լոգոպեդիա, հոգեբանություն, մանկավարժություն, նյարդալեզվաբանություն

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ`

2020թ. Օգոստոսին մասնակցել եմ EduArmenia 2020 Հայաստան–Արցախ-Սփյուռք աշխատաժողովին։
2020թ. հունիսի 22-27-ին "Պարադիգմա" կրթական հիմնադրամի Edcamp Armenia 2020 ուսուցչական առցանց համաժողովում հանդես եմ եկել որպես խոսնակ ՝ ներկայացնելով "Ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող մեթոդները կրթական գործընթացում" թեման:
18.04.2019-20.04.2019 մասնակցել եմ Միջազգային Բակալավրիատի դպրոցների ամենամյա գիտաժողովին որի ընթացքում հանդես եմ եկել որպես “Логопедическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в школе Международного бакалавриата «Лицей Ширакаци»” թեմայով սեկցիայի վարող:
2.12.2018թ. և 3.02.2019թ. Ռեքավերի քոլեջում վարել եմ <<Խոսքի զարգացումը ստեղծագործական մտածողության խթանման միջոցով >> խորագրով տեսագործնական դասընթաց:
22.11.2018-23.11.2018թ մասնակցել եմ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորված, <<Արև>> երեխայի զարգացման հիմնադրամի կողմից կազմակերպված՝ <<Խոսքի խանգարումներ>>-տեսություն և պրակտիկա>> դասընթացին՝ 9 ժամ ծավալով, դասընթացավար՝ Պորտուգալիայի ԱՐՍԻԼ Վերականգնողական ծառայությունների տնօրեն՝ Ժոաո Կանոսսա Դիաս:
4.11.2018թ.-19.11.2018թ. ժամանակահատվածում <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ-ում իրականացրել եմ 30-ժամյա վերապատրաստման դասընթաց լոգոպեդների համար՝ <<Լոգոպեդական աշխատանքը ժամանակակից դպրոցում>> թեմայով:
1.11.2018թ-2.11.2018թ. մասնակցել եմ Էրգոթերապիայի չորրորդ համակովկասյան գիտաժողովին՝ <<Էրգոթերապիայի ստեղծարարական մոտեցումները կրթական և վերականգնողական ոլորտներում>>:
19.11.2017թ. Ռեքավերի քոլեջում վարել եմ <<Լոգոպեդական հետազոտություն>> խորագրով տեսագործնական դասընթաց:
5.10.2017թ.-6.10.2017թ. մասնակցել եմ <<Seminar and promoting lifelong learning in Armenia through validation of prior Non formal and informal learning>> թեմայով սեմինարին:
10.09.2017թ. Ռեքավերի քոլեջում վարել եմ <<Լոգոպեդական հետազոտություն>> խորագրով տեսագործնական դասընթաց:
8.07․2017թ․- 9․07․2017թ․մասնակցել եմ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի և Ռեքավերի քոլեջի կողմից կազմակերպված <<Հոգեբանական ախտորոշման հիմունքները նկարչական արտթերապիայի միջոցով, մաս 1-ին>> տեսագործնական դասընթացին (12 ժամ ծավալով)։ Դասընթացավարներ՝ Ա․Հայրապետյան, հ․գ․թ․, դոցենտ՝ Լ․Բաղդասարյան։
29-06.2017թ.-30.06.2017թ.Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում մասնակցել եմ ԱՄՆ-ի Մինեսոտայի համալսարանից հրավիրված դասախոսների հետ համատեղ իրականացվող գիտագործնական կլոր-սեղանին՝ <<Հետազոտական մեթոդներ, վիճակագրական վերլուծություն>> թեմայով:
27.06.2017թ.-8.07.2017թ. ժամանակահատվածում <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ-ում իրականացրել եմ 30-ժամյա վերապատրաստման դասընթաց լոգոպեդների համար՝ <<Լոգոպեդական աշխատանքը ժամանակակից դպրոցում>> թեմայով:
18.02.2017թ.-4.03.2017թ. ժամանակահատվածում <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> միջազգային գիտակրթական համալիր>> ՓԲԸ-ում իրականացրել եմ 30-ժամյա վերապատրաստման դասընթաց լոգոպեդների համար՝ <<Լոգոպեդական աշխատանքը ժամանակակից դպրոցում>> թեմայով:
2016թ. հոկտեմբերի 04-07-ը մասնակցել եմ <<Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդներ>> կազմակերպության կողմից իրականացված՝ <<Ծանրագույն հիվանդություններով տառապող մարդկանց բժշկական սպասարկում>> (շեշտադրումը՝ նյարդաբանություն) թեմայով սեմինարին:
12.03.2016թ. մասնակցել եմ կլինիկատեսական ուսուցանող 3 ժամյա դասընթացի՝ <<Ինտերսուբյեկտիվությունը մտավոր հետամնացություն չունեցող աուտիզմով երեխաների (Ասպերգերի համախտանիշ) դեպքում. ինտերսուբյեկտիվության խանգարումների հոգեախտաբանական դրսևորումները և կարգավորման առանձնահատկությունները (պատասխանատվության ընդունումը)>> թեմայով: Դասընթացավար՝ Փարիզի Պիեր և Մարի Կյուրիների համալսարանի դասախոս, աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքում մասնագիտացված լոգոպեդ՝ Իզաբել Տանետ-Մորի: Կազմակերպիչներ՝ Армянская Психоаналитическая Ассоциация, Армянский фонд Развития Психоанализа и Психотерапии.
13.02.2016թ.-07.03.2016թ. մասնակցել եմ վերապատրաստման 30-ժամյա դասընթացի՝ <<Նկարների փոխանակմամբ հաղորդակցման համակարգի / PECS / ուսուցում>> թեմայով: Դասընթացավար՝ մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ավագյան, կազմակերպիչ՝ ԻՆԹՐԱ հոգեկան առողջության կենտրոն:
2015թ. հոկտեմբերի 13-15-ը <<Պերկինս ինտերնեյշնլ>> ծրագրի կողմից ՀՊՄՀ-ում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց՝ <<Տեսողության խնդիրներ և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթությունը>> թեմայով:
06.10.14թ.-09.10.14թ. <<Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապալիկ սինդրոմով հիվանդների բուժման հնարավորությունները>>, սեմինար անցկացված Երևանում գերմանական դեսպանատան աջակցությամբ:
2014թ. հոկտեմբերի 24 <<Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում>>, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, <<<<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան>> կրթահամալիր>> ՓԲԸ:
06.05.13թ. – 07.05.13թ. <<Մոնտեսսորի սիթի>> երեխաների զարգացման կենտրոն, <<Մոնտեսսորի-մեթոդ առողջապահական տեխնոլոգիաներ>>, սեմինար` 6 ժամ ծավալով:
22.10.12թ. -29.10.12թ ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, հատուկ մանկավարժների համար կազմակերպված վերապատրաստման 30 ժամյա դասընթաց (Վկայական N Ա/23229)
22.03.07թ. - 24.03.07թ. <<Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն>>, << Լոգոպեդական աշխատանքը հանրակրթական դպրոցում>> վերապատրաստման դասընթաց
29.01.07թ. - 02.02.07թ. <<Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն>>, <<Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում>>, վերապատրաստման դասընթաց
27.04.06թ. – 12.05.06թ. <<Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորման>> մեթոդիկայի տեսական ու գործնական հիմունքների ուսուցման դասընթաց, վերապատրաստող` մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր` Լ. Զ. Հարությունյան
2006թ. հունվար-մարտ <<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-գիտակրթական համալիր>>, <<Ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ. մետամոդել>>, թրեյնինգ
13.04.05 – 15.04.05 <<Արաբկիր բժշկական համալիր>>, <<Հիվանդանոցային դպրոց-Հատուկ կրթություն-Զարգացողական մանկաբուժություն>>, վերապատրաստման դասընթաց
2005թ. հունվար-ապրիլ <<Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան-գիտակրթական համալիր>> <<Ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ. խարսխման տեխնիկաներ>>, թրեյնինգ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ՝
1. Պայլոզյան Ժ.Հ., Թադևոսյան Է.Ռ. Կրտսեր դպրոցականների հնչարտաբերման կարողության շտկման փորձից: /Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու <<Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն>>Եր., 2005, էջ 80-88
2. Թադևոսյան Է. Լոգոպեդի և ծնողի համագործակցությունը` որպես հանրակրթական դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի կարևոր օղակ:/ Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու <<Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն>>, Եր., 2006, էջ 22-27
3. Թադևոսյան Է. <<Հանրակրթական դպրոցում սովորող` գրավոր խոսքի խանգարում ունեցող աշակերտների գնահատման կարգը>>, << Կրթության զարգացում>> տարեգիրք, Եր., 2005, էջ 62-64
4. Պայլոզյան Ժ., Թադևոսյան Է. <<Հանրակրթական դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլաններ>>, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2004, 2007
5. Պայլոզյան Ժ., Թադևոսյան Է. <<Խոսքային նյութեր ճիշտ հնչարտաբերման ամրապնդման համար>>, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2009
6. Պայլոզյան Ժ.Հ., Թադևոսյան Է.Ռ. Խոսքի հնչյունային թերզարգացման հաղթահարման առանձնահատկությունները: «Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես, 4. 2011, էջ 55-59

7. Թադևոսյան Է. <<<<Հիբրիդ>> տառեր>>, <<Նախաշավիղ>> գիտամեթոդական հանդես, 5.2011, էջ 25-28
8. Թադևոսյան Է. «Լոգոպեդական աշխատանքի օպտիմալ մոդելը որպես տարրական դպրոցի զարգացման օղակ» «Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում» աշխատաժողովի (2014թ., հոկտեմբերի 24, Երևան) թեզիսների ժողովածու.-Եր.: Մանկավարժ, 2014, էջ 24-25:
9. Թադևոսյան Է. <<Լոգոպեդական փաստաթղթերի դերը դպրոցի լոգոպեդական աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման գործընթացում>>// Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները. երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու.-Եր.:Մանկավարժ, 2016, էջ 40-45
10. Թադևոսյան Է. <<Լոգոպեդի և ուսուցիչների համագործակցությունը՝ որպես կրթական գործընթացի կարևոր բաղկացուցիչ>> //ՀՀ Կրթության և գիտության և ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների և Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ՀՀ անկախության 25- ամյակին նվիրված՝ <<Ներառական կրթության հիմնախնդիրները>> խորագրով հանրապետական գիտաժողով, 2016թ., հոկտեմբերի 14
11. Ա.Վ.Ավագյան, Ա.Գ.Գրիգորյան, Է.Ռ.Թադևոսյան, Ս.Գ.Կարապետյան, Ա.Ա. Կիրակոսյան, Գ.Ռ. Հովյան, Ա.Ռ.Չարչյանը, Ժ.Հ. Պայլոզյան Լոգոպեդիան գործնականում: Երևան, <<Ասողիկ>> հրատ. 2017թ., 76 էջ
12. Тадевосян Э.Р. “Гибридные” буквы как группа специфических ошибок при дисграфии. // Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», состоявшейся 30 сентября 2017 г. в г. Пенза. Ч. 2, Пенза, Мцнс «Наука и просвещение», стр. 215-217
13. Тадевосян Э.Р. Новые подходы к оценке учащихся с нарушением письменной речи. //Сборник статей XII международной научно-практической конференции, состоявшейся 10 октября 2017 г. в г. Пенза. Ч. 2, Пенза, Мцнс «Наука и просвещение», стр. 174-176
14. Пайлозян Ж.А., Тадевосян Э.Р. Специфика логопедической работы в школе международного бакалавриата «Лицей Ширакаци». //Сборник статей XXXIII Международной научно-практической конференции «Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. Пенза, МЦНС <<Наука и просвещение>>, 2019, С. 288-291
15. Тадевосян Э.Р., Григорян А.С. Творческая работа со сказкой в развитии способности пересказa у детей с ОНР III уровня. // Сборник статей IV Всероссийского образовательного форума с международным участием
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ». Ростов-на-Дону.Изд. Южного федерального университета. 2019, Том 2, С. 241-246
16. Т.А.Саядян, Э.Р.Тадевосян Использование приема <<INSERT>> в логопедической работе с детьми с семантической дислексией./ IV Международная студенческая научно-практическая конференция. Минск, 2020г. Հանձնվել է տպագրության:
17. Սայադյան Տ., Թադևոսյան Է. <<INSERT>> հնարի կիրառումը սեմանտիկական դիսլեքսիա ունեցող երեխաների հետ իրականացվող լոգոպեդական աշխատանքում:// «Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» խորագրով ուսանողական գիտագործնական համաժողով: Երևան, 2020թ. Հանձնվել է տպագրության:
18. Э.Р.Тадевосян Использование дидактического синквейна в логопедической работе по развитию навыков описательного рассказа у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи./ IV Международная научно-практическая конференция «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». Ялта, 2020.

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ ռուսերեն, անգլերեն