ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թամարա Էդուարդի Նալբանդյան
01.02.2016

Մասնագետ

Հեռ՝. 59-60-74
 Preschool-edu44@aspu.am , Tamara.nalbandyan.93@mail.ru

Մասնագետ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
• 2013-2015թթ. ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, մանկավարժություն և մեթոդիկա (Նախադպրոցական կրթություն) բաժնի մագիստրատուրա
• 2009-2013թթ. ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, մանկավարժություն և մեթոդիկա (Նախադպրոցական կրթություն) բաժնի բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2015թ. առ այսօր ՀՊՄՀ սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը  Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն

Վերապատրաստում
ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում (2015թ նոյեմբերի 2-ից 14-ը, 36 ժամ տևողությամբ):

Լեզուներ ՝ ռուսերեն, անգլերեն: