ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թամարա Էդուարդի Նալբանդյան
18.10.2015

Մասնագետ

Հեռ՝. 59-60-74

Մասնագետ/Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կրթություն
2013-2015թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, մանկավարժություն և մեթոդիկա (Նախադպրոցական կրթություն) բաժնի մագիստրատուրա:
2009-2013թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ, մանկավարժություն և մեթոդիկա (Նախադպրոցական կրթություն) բաժնի բակալավր:

Աշխատանքային փորձ
2015 թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի մասնագետ
2021-2022 թթ. /դեկտեմբեր-հունվար/ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության Կրթության էլեկտրոնային կառավարման բաժնի պետ
2018-2022թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Գիտական տեղեկագիր» ամսագրի ձևավորող, համակարգչային շարվածքի և թողարկման պատասխանատու /կամավորության հիմունքներով/

Անդամակցություն
2018-2022թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Արհեստակցական կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ
2022թ. առ այսօր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Արհեստակցական կազմակերպության սկզբնական կրթության ֆակուլտետի արհմբյուրոյի անդամ

Վերապատրաստումներ
• МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Программа XVIII Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию Г. С. Сковороды 12-13 мая 2022 г., г. Харьков- (Տրվել է 15 ժամ որակավորման բարձրացման հավաստագիր (5 կրեդիտ))
• ՖԻԴԵ-ի, Շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտի և Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների համագործակցության արդյունքում 2020 թվականի հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին մասնակցել է «Շախմատի նախադպրոցական հաստատություններում» ծրագրին որպես վերապատրաստող։
• «Ներառական նախադպրոցական մանկավարժություն» թեմայով դասընթաց, Հույսի կամուրջ ՀԿ, վերապատրաստող Ջուլիեթ Հենքոք Էդինբուրգի համալսարանի դասախոս (2019թ. Հունիսի 18-ից 21-ը)
• ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում (2015թ նոյեմբերի 2-ից 14-ը, 36 ժամ տևողությամբ):


Համակարգչային գիտելիքներ
MS Word, MS Excel, MS Power point, Corel drow, Google էլ.հարթակի գործիքակազմ, Mulberry էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ

Հոդվածներ
• Даллакян А.М., Налбандян Т.Э. Применение методики Эдварда де Боно в развитии лично дошкольников, Воспитатель ДОУ №4/2017, стр. 85-90
• Նալբանդյան Թ.Է., Ավագյան Մ.Ս. Ավագ նախադպրոցականի տարածական պատկերացումների ձևավորման ուղիները դիդակտիկ խաղերի միջոցով, МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ Исследований СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ по результатам XVII Международной научно-практической конференции, (25-26 февраля 2021 г., г. Харьков), стр. 82-88

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն