ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թամարա Նվերի Արշակյան
02.09.2015

Դասախոս

arshakyantamar47@aspu.am

Դասախոս/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն