ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քրիստինե Ասատուրի Տանաջյան
24.02.2016

Դասախոս, լաբորատորիայի գիտաշխատող

tanajyanqristine37@aspu.am

Դասախոս/Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Գիտաշխատող / ՀՊՄՀ-ի շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն

Կրթություն
2010թ. Ասպիրանտ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում / Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոն
2008-2010 թթ. Մագիստրատուրա Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում, մագիստրոսի կոչում
2004-2008թթ. Բակալավրիատ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում, փիլիսոփայության բաժին
1994-2004թթ. Թլկատինցու անվան N1 դպրոց:

Աշխատանքային փորձ

2016 թվականից՝ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչի տեղակալ
2015 թվականից Դասախոս ’Lezunery Toun’’ LLC experimental center of intensive methods of teaching foreign languages
2015 թվականից ՀՊՄՀ-ի շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն- հետազոտող
2014 թվականից ESPAQ - Enhancing Students Participation in Quality Assurance in Armenian HE – Ծրագրի անդամ
2013 թ. ՈՒսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության գնահատումը՝ Հայաստանում հանրակրթության բարեփոխումների համատեքստում, Ծրագրի օգնական
2011 թ. EDUCATION QUALITY AND RELEVANCE PROJECT between Oulu University and Armenian STATE Pedagogical UnIVERSITY (QUaLITY ASSURANCE UNIT)
2010 թվականից Դասախոս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում
2008-2010 թթ. Kartush Invest LLC – վարկային մասագետ
2007թ. Ուսուցչուհի -Թլկատինցու անվան N1 դրպոցում
2001թ. osce Certifucate of Achievmant: for successful partisipation in the Human Rights

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հաղորդակցության սոցիոլոգիա, Կրթության և գիտության սոցիոլոգիա, Երիտասարդության սոցիոլոգիա, Քաղաքական սոցիոլոգիա, Արդի հասարակական հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքացիական հասարակություն սոցիոմշակությաին առանձնահատկությունները, Սոցիալական կապիտալ
Հրապարակումներ
/վերջին 5 տարիների/ կամ գիտնականի համար ամենակարևորները
1. Բարոյական կոնսենսուսը որպես քաղաքական համակարգերի երկխոսությոան մեխանիզմ
2. Քաղաքացիական հասարակության սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները
3. Վստահությունը որպես սոցիալական կապիտալի անկյունաքար
4. Սոցիալական կապիտալը որպես սոցիոմշակութային վթարների հաղթահարման մեխանիզմ
5. Սոցիալական կապիտալի դրսևորման առանձնահակտությունները անցումային շրջանում
6. Երիտասարդության դերը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում
7. Գլոբալ ճգնաժամերի բարոյական հետևանքները
8. Շախմատը որպես սոցիալական արժեք
9. Երիտասարդների սոցիալական ակտիվության հիմնահարցը անցումային շրջանում
10. Քաղաքացիական հասարակությունը որպես անձի ինքնիրացման թատերաբեմ
11. ՀՊՄՀ որակի ապահովման ուղեցույց/ Համահեղինակություն/

Լեզուներ՝ ռուսերեն՝ գերազանց, անգլերեն ՝գերազանց