ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արսեն Սրապիոնի Թարոյան
06.09.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

taroyanarsen38@aspu.am

Ֆիզ. մաթ.գիտ. թեկնածու, պրոֆեսորի պաշտոնակատար/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1969-1972թ. Լենինգրադի Ա. Ժդանովի անվ. Պետհամալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի Ֆիզիկական Հետազոտությունների Ինստիտուտի օպտիկայի ամբիոնի ասպիրանտուրա
1959-1964թ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ: 1963-1964թ. Լենինգրադի, Իոֆեի անվ՚ կիսահաղորդիչների ինստիտուտում դիպլոմային աշխատանք

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ.գիտ. թեկնածու, Թեմա՝ «Օպտիկական և էլեկտրոնային հատկությունների հետազոտումը սնամեջ կաթոդի հելիում-նեոն և հելիուն-նեոն-ջրածին գազային խառնուրդների պարպումում»

Աշխատանքային փորձ
1972թ.-ից ցայսօր Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, այժմ պրոֆ. պաշտոնակատար,
1965-1969թթ. ՀՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Ֆիզիկա-տեխնիկական Հետազոտություն-ների լաբորատորիա, կրտսեր գիտածխատող,
1958-1959թթ. Երևանի Ձեթ-օճառ կոմբինատի մեխանիկական ցեխում փականագործ վարժարան, ֆիզիկայի ուսուցիչ,
1999թ.–ից ցայսօր ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Ֆիզիկական Հետազոտությունների Ինստիտուտի ակտիվ նյութերի (ներկայումս կոչվում է սցինտիլյացիոն նյութերի) լաբորատորիա, որպես գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ատոմի ֆիզիկա և քվանտային երևույթներ: Ատոմի միջուկի Ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ: Երկրաչափական և ալիքային օպտիկա: Էլեկտրականություն և մագնիսականություն:
Մագիստրատուրա՝ Սպեկտրային սարքեր և նրանց տեսակները, սպեկտրային չափումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տարրական մասնիկներ, երկրորդային տիեզերական ճառագայթումներ, մյուոններ և նրանց կիրառություններ

Հրապարակումներ
1. <<Օպտիկա առարկայի լաբորատոր աշխատանքներ>>, ուսումնական ձեռնարկ տպ. Հրատ. երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ գիտ.խորհրդը. Մանկավարժ հրատարակչություն, Երևան 2010թ 124 էջ Վ.Ասլիզադյան, Ս.Սարգսյան:
2. Սպեկտրային սարքի աստիճանավորումը ըստ ալիքի երկարության տպ. Երևան 2011թ, Հեղ. Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. , ՀՊՄՀ գիտ.խորհրդը 19 էջ:
3. Ատոմի միջուկի ֆիզիկա առարկայի լաբորատոր աշխատանքներ տպ. Երևան 2011թ Հեղ. Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնը 22 էջ:
4. Ատոմային ֆիզիկայի, քվանտային երևույթներ բաժնի լաբորատոր աշխատանքներ տպ. Երևան 2011թ Հեղ.Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնը 29 էջ Ա.Գ.Նադարյան:
5. << Օպտիկա և ատոմային ֆիզիկա ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի ուսումնական ձեռնարկ տպ. Երևան 2011թ Հեղ. Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ գիտական խորհրդը 292 էջ:
6. Ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա առարկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ տպ. Երևան 2013 հեղ. Հրատ.երաշխ. է ՀՊՄՀ-ի մաթ.ֆիզ.և ինֆորմ. ֆակ-ի գիտ.խորհրդը 62 էջ Ռ.Ս.Սաքանյան:
7. Միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ տպ. Երևան 2014 Երաշխավորված է ՀՀԿԳ նախարարության կողմից էջ 68 Ռ.Ս.Սաքանյան:
8. Ջերմային ճառագայթման և ատոմային ֆիզիկայի փորձարարական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ տպ. Երևան 2014Երաշխավորված է ՀՀԿԳ նախարարության կողմից 86 էջ Ռ.Ս.Սաքանյան:
9. <<Սպեկտրային գծերի ինտենսիվությունների>> թեմայի դասավանդման մեթոդիկայի մասին տպ. ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր ժողովածու պր.III էջ 259-264 Երևան 2014 Լ.Ս.Գասպարյան:
10. Երկու եղանակներով բարձր ջերմաստիճանների չափման մասին տպ. ՀՊՄՀ գիտական տեղակիր #2, (19) էջ 84-89, Երևան 2014 6 էջ:
11. Բետա և գամմա ճառագայթումների կլանման գօրծակիցների հաշվարկի առաջարկ ձեռագներկ.է տպ. ՀՊՄՀ գիտական տեղակիր 6 էջ, Վ.Մ.Խառատյան, Ռ.Ս.Սաքանյան:
12. Ա.Ս.Թարոյան, Ա.Խ.Ասատրյան, Լ.Վ. Ավետիսյան, Ն.Ն. Մխիթարյան – «Տիեզերական ճառագայթների բեվեռային անկյունային բաշխման էմպիրիկ բանաձև» Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համլսարան - Գիտական Տեղեկագիր, 2017, 1 (30), 46-51,
13. Թարոյան Ա.Ս., Ասատրյան Ա.Խ., Մխիթարյան Ն.Ն. – «Երկրամերձ օդային շերտում երկրորդային տիեզերական ճառագայթների կլանման գործակցի թվային արժեքի որոշումը», Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համլսարան -Գիտական Տեղեկագիր, 2019, 1(39), 12-17,

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-2655-7811

Պարգևներ
ՀՊՄՀ-ի պարգևներ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն