ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տաթև Հրահատի Խաչատրյան
26.11.2015

Մասնագետ

Մասնագետ/ Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2017-2018թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա (ուսումնառության շրջան)

2012-2016թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ

2017 թ-ից.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ժամանակակից հայոց լեզու

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն