ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տաթևիկ Աշոտի Ղազարյան
17.02.2016

Դասախոս

ghazaryantatev56@aspu.am

Դասախոս/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթություն

2014-2018 թթ․ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համասարան, ասպիրանտ
2011-2013 թթ. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն Որակավորում` հոգեբանության մագիստրոսի աստիճան
2007-2011 թթ․ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համասարան, ն/դ սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետ Որակավորում՝ էրգոթերապիայի բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2017 առ այսօր Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի, Լոգոպեդիայի և Վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս
2018 առ այսօր «Լիարժեք կյանք» ՀԿ–ի Ստեփանավանի և Տաշիրի «Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների սոցիալ-հոգեբանական աջակցության» ցերեկային կենտրոն, ՖՄԴ խորհրդատու
2017-2018 թթ․ Լիարժեք կյանք ՀԿ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից իրականացվող «Խոսենք նույն լեզվով» ծրագրի ՖՄԴ խորհրդատու
2016- 2017 թթ․ «Լիարժեք կյանք» ՀԿ Երևանի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և դեռահասաների անկախ կյանքի կենտրոն, Էրգոթերապիստ
2017-2018 թթ․ Ծիածան երեխաների զարգացման կենտրոն, Էրգոթերապիստ
2014-2016 թթ․ «Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ, Էրգոթերապիստ

Վերապատրաստումներ, գիտաժողովներ և սեմինարներ

2018 Նոյեմբեր 1-2 «էրգոթերապիայի ստեղծարարական մոտեցումները կրթական և վերականգնողական ոլորտներում» Էրգոթերապիստների չորրորդ համակովկասյան գիտաժողովի, զեկույց, Երևան, Հայաստան

2018 Մայիս «Coaching for change» դասընթաց կազմակերպված Էրազմուս+, Anefore, Foreign stуdent of Luxembourg կազմակերպությունների կողմից, Նիժնի Նովգորոդ, ՌԴ․

2017 թ․ Փետրվար 23-27 HEART /healing and education through art /դասընթաց, “Սեյվ դը Չիլդրեն” կազմակերպություն, Համայնքահեն ծառայություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ծրագրի շրջանակներում:

2017 թ․ Հունվար 16-21 “Ներառման ինդեքսը նախադպրոցական կրթությունում” դասընթաց, “Սեյվ դը Չիլդրեն” կազմակերպություն, Երևան
2016 թ Դեկտեմբեր 8-9 Էրգոթերապիստների 3-րդ Համակովկասյան գիտաժողով, զեկույց, Վրաստան:

2016 Հուլիս Առաջին օգնության դասընթաց կազմակերպված Հայկական Կարմիր Խաչի կողմից, Երևան:

2014 Հոկտեմբեր - Նոյեմբեր Բելգիայում իրականացվող նեռարական կրթության դաշտի հետազոտություն, փորձի փոխանակում, Գենտ, Բելգիա:

2014 Մայիս էրգոթերապիա մասնագիտության զարգացումը Հայաստանում և Վրաստանում, 10 տարի անց», Էրգոթերապիայի 2-րդ համակովկասյան գիտաժողով, զեկույց, Երևան, Հայստան:

2011 Մայիս ԱՄՆ-ի ձեռքի վնասվածքների վիրաբուժության կլինիկայի ներքո կազմակեպված սեմինար, Արաբկիր բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան:

2010 Սեպտեմբեր Ստեղծագործական արտահայտումը և արվեստի կիռարումը Էրգոթերապիայում, ինտենսիվ ծրագիր - վերապատրաստում, Գենտ, Բելգիա:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ Էրգոթերապիան ծերաբուժության ոլորտում, Նախագծային աշխատանք էրգոթերապիայում, Ոլորտային աշխատանք Էրգոթերապիայում, Աշխատանքային կառուցվածքների պրակտիկ կիրառում և վերլուծություն, Ստեղծագործական մտածողությունը Էրգոթերապիայում, Հաշմանդամության սահմանման դրվածքը և գործող բարեփոխումները ՀՀ-ում, Հետազոտություն և որակավորում։
Մագիստրատուրա Տվյալների վերլուծության մեթոդաբանությունը Էրգոթերապիայում, Անհատների և համայնքների մասնակցություն, առողջություն և բարեկեցություն, Ֆունկցիայի միջազգային դասակարգումը որպես էրգոթերապևտիկ գնահատման և միջամտության կազմակերպման մոդել Էրգոթերապիայի տեսական հիմունքներ, Էրգոթերապիան երեխաների հետ աշխատանքում, Զբաղվածությունը որպես հետազոտական հիմնահարց, Էրգոթերապիայի մասնագիտության էթիկական կանոնները, Էրգոթերապիան նյարդաբուժության ոլորտում

Հրապարակումներ
Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության Ֆունկցիոնալության, Հաշմանդամության և Առողջության Միջազգային Դասակարգման հիման վրա մշակված 3-18 տարեկան երեխաների ակտիվության, մասնակցության և միջավայրային գործոնների գնահատման մեթոդական ձեռնարկ, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, «Լիարժեք կյանք» ՀԿ, Երևան 2019, համահեղինակ
Ապաինստիտուցիոնալացման կարևորությունը էրգոթերապիայի տեսանկյունից, Մանկավարժական միտք #1-2, Երևան 2017, էջ 313-316, N1-2 N1-2 , Երևան 2017, համահեղինակ
Էրգոթերապիան որպես խնամքի կազմակերպմանն աջակցող մասնագիտություն «Մխիթար Գոշ» Երևան 2017/2 (47) 261-264, համահեղինակ
Հաշմանդամության եզրույթին վերաբերվող կրոնական, բժշկական և սոցիալական տեսակետները «Կրթություն և գիտություն Արցախում» Ստեփանակերտ 1-2, 2017, 97-100, համահեղինակ
Հաշմանդամություն ունեցող 2-18 տարեկան երեխաների կենսագործունեության, մասնակցության և միջավայրային գործոնների գնահատման մեթոդական ձեռնարկ, ,“Սեյվ դը Չիլդրեն” կազմակերպություն, Լիարժեք կյանք ՀԿ, Արմավիրի զարգացման կենտրոն, Երևան 2017, համահեղինակ
Էրգոթերապիսները խորհուրդ են տալիս, 0-18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և դեռհասաների խնամքի կազմակերպում,“Սեյվ դը Չիլդրեն” կազմակերպություն, Լիարժեք կյանք ՀԿ, համահեղինակ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն