ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տաթևիկ Գարիկի Տիգրանյան
03.09.2018

Կենտրոնի ղեկավարի օգնական

t.tigranian@yahoo.com

Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավարի օգնական

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2014-2016 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան /Կրթության կառավարում/
2006-2010թթ., Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, /Օտար լեզուների ֆակուլտետ/

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

21.03.2014թ-ից մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավարի օգնական
02.12.2013-31.12.2013թթ., «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ, մուտքագրող
01.03.2011-30.06.2013թթ., Երևանի «Ֆրանս-հայկական մասնագիտական ուսումնական կենտրոն» հիմնադրամ,
գործավար-թարգմանչուհի
01.09.2010-15.12.2010թթ., ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային
կենտրոն, «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ» ամսագիր, լրագրողական աշխատանքներ

ԼԵԶՈՒՆԵՐ

Հայերեն
Ռուսերեն
Ֆրանսերեն
Անգլերեն