ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տաթեվիկ Գուրգենի Գևորգյան
10.02.2016

Մանկ․գիտ․ թեկնածու, դասախոս

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Օտար լեզուների ուսուցման ամբիոն

Կրթություն
2018թ. - ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2010-2015թթ.-ՀՊՄՀ անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի հայցորդ
2000-2005թթ.-Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան Պետական Լեզվաբանական Համալսարանի Օտար Լեզուների Ֆակուլտետ: Առաջին լեզու անգլերեն, երկրորդ` իսպաներեն:
1990-2000թթ.-Երևանի թիվ 200 միջն. դպրոց

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը՝ ԺԳ. 00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (անգլերեն լեզու), ատենախոսության թեման՝ «Անգլերենի ունկնդրության կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ֆակուլտետում»:

Աշխատանքային փորձ
2009թ. - առ այսօր, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, անգլերեն լեզվի դասախոս (ներկայումս անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն)
2005-2007թթ.-Երևանի “Հայբուսակ” Համալսարանի Օտար Լեզուների Ֆակուլտետ – իսպաներեն լեզվի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա՝ Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անգլերեն լեզվի ուսուցման մեթոդիկա, անգլերենի ուսուցումը հատուկ նպատակներով (ESP).

Հրապարակումներ
1. Т. Г. Геворкян, “Дон Хуан Тенорио – Главный Персонаж Испанских Романтиков”. Сборник материалов 5-ой научной конференции Ереванского университета “Айбусак”. Ереван, 2006, сс. 245-250.
2. Տ. Գ. Գևորգյան, <<ԴԵՎ ԱՇԽԱՐՀԸ>>, <<Հայբուսակ>> համալսարանի 5-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 251-254.
3. T. G. Gevorgyan, “Language and Thinking”, Collection of theses of International Scientific Conference, Yerevan, 2008, pp. 193-194.
4. Տ. Գ. Գևորգյան, <<Ունկնդրման ուսուցման էությունը>>, Կրթության Միջազգային Ակադեմիա, Հոբելյանական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 177-180.
5. Տ. Գ. Գևորգյան, <<Խաչատուր Աբովյանի Մանկավարժական Գործունեությունը Երևանի Գավառական Դպրոցում>>, Երևան Գիտական Հոդվածների Ժողովածու-3, Երևան, 2012, էջ 39-44.
6. Տ. Գ. Գևորգյան, <<Օտարալեզու խոսողության և ունկնդրության փոխկապվածությունը մեթոդական որոշ մեկնաբանություններում>>, Օտար լեզուները Հայաստանում, Երևան, 2013, 1. Էջ 48-53.
7. Տ. Գ. Գևորգյան, <<Օտարալեզու ունկնդրության արդյունավետության կախվածությունը մարդու ռեպրեզենտատիվ (ներկայացուցչական) համակարգերից>>, Մանկավարժական Միտք, Երևան, 2013, 1-2, էջ 186-191.
8. Տ. Գ. Գևորգյան, <<Օտարալեզու խոսքի ունկնդրության ուսուցման դժվարությունները ոչ լեզվական ֆակուլտետում>>, FLSP, Երևանի Պետակա Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ 103-113.
9. Տ. Գ. Գևորգյան, <<Ոչ լեզվական ֆակուլտետում դրդապատճառի և ուշադրության գործառույթները օտար լեզվով ունկնդրության ուսուցման գործընթացում>>, Մանկավարժական Միտք, Երևան, 2014, 1-2, էջ 200-205.
10. Տ. Գ. Գևորգյան, <<Ունկնդրության հիմնական բնութագրերն օտար լեզուների ուսուցման մեթոդիկայի տեսանկյունից>>, Մանկավարժական Միտք, Երևան, 2015, 1-2, էջ 227-236.
11. T. G. Gevorgyan, “Listening as somehow a “neglected” language skill in terms of research”, Մանկավարժական Միտք, Երևան, 2016, 3-4, էջ 160-165.
12. Կ. Ա. Հայրյան, Տ. Գ. Գևորգյան, <<Անգլերեն լեզվով ունկնդրության ուսուցման առանձնահատկությունները Հայաստանի բուհերի ոչ լեզվական ֆակուլտետներում>>, <<Մխիթար Գոշ>> Գիտական հոդվածներ, Երևան, 2017/2, էջ 27-32.

https://orcid.org/0000-0003-0407-2207

Վերապատրաստումներ
1. “Creative Spark” Higher Education Enterprise Programme, British Council, Change School, University of Essex, Certificate of Participation, Yerevan, 4-8 February, 2019.
2. Teacher Training Sessions, Cambridge University Press, Manmar CJSC, Certificate of Participation, Yerevan, April 5-6, 2012.
3. Master Class/ Teacher Training Sessions, “New ELT Courses and Teaching Methodology in Armenia”, Longman Pearson PH, Yerevan, February 7-8, 2011.
4. Teacher Training Sessions, Cambridge University Press, Manmar CJSC, Certificate of Participation, Yerevan, April 5-6, 2012
5. Teacher Training Sessions, “New Opportunities in ELT with Cambridge University Press”, Cambridge University Press, Manmar CJSC, Certificate of Participation, Yerevan, April 19-21, 2011

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն