ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Թերեզա Կարապետի Շահբազյան
09.02.2016

Մասնագետ, դասախոս 

shahbazyantereza-2@aspu.am

Մասնագետ/ Կրթության էլեկտրոնային կառավարման բաժին/ Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչություն

Դասախոս/ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2019 - 2021թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա» բաժին` մագիստրատուրա (առկա ուսուցման համակարգ)
2014 - 2019թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի(ՀՊՄՀ) «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա» բաժին` բակալավրիատ (առկա ուսուցման համակարգ)
2003 - 2014թթ. Գառնիկ Ղուկասյանի անվան միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ

2023թվականից՝ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
23․01․2023-մինչ օրս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության» «Կրթության էլեկտրոնային կառավարման բաժնի» մասնագետ
27.09.2021 – 23.01.2023թթ․ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի փոխարինող լաբորանտ
26.01.2021 -25․07․2021թթ․ «Երևակ» կրթահամալիրում ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի
11.04.2019 – 11․04.2020թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Բնագիտական կրթության

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն