ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տրանսիլվանիայի Բրաշովի համալսարան
14.09.2017

Բրաշով, Ռումինիա

Տրանսիլվանիայի Բրաշովի համալսարան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում 2018-2019 ուս. տարում առաջարկում է 1 ուսանողի շարժունություն Տրանսիլվանիայի Բրաշովի համալսարանում:

Ֆինանսավորում.
Շարժունության ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի պայմանների: Ուսանողներին տրամադրվում է ամսեկան 750 Եվրո դրամաշնորհ, ինչպես նաև 275 Եվրո ճանապարհածախսը հոգալու համար: