ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ուղեցույց՝ դասախոսների համար
25.01.2016

Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչությունը ներկայացնում է Google Classroom էլեկտրոնային համակարգից օգտվելու ուղեցույց՝ դասախոսների համար:

Նորություններ