ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ուսանողներն ուսման վարձը կվճարեն սահմանված գրաֆիկով
29.08.2019
Ուսանողներն ուսման վարձը կվճարեն սահմանված գրաֆիկով

2019-2020 ուստարում Մանկավարժական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի վճարովի ուսուցման առկա և հեռակա համակարգի ուսանողները կարող են ուսման վարձը վճարել սահմանված ժամանակացույցով: 

Ուսման վարձի վճարման նոր ձևը հնարավորություն կտա ուսանողներին ուսման վարձը վճարել ըստ կիսամյակների կամ ուսումնական ամիսների:

Ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ ստորև: