ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Թորգոմի Վարդանյան
05.09.2016

Հոգ․ գիտ․ թեկ․, դոցենտ

vardanyanlilit23@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ /Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2008-2014թթ ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ:
1997-2002թթ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի «մանկավարժություն և հոգեբանություն» բաժին, բակալավրիատ և մագիստրատուրա։
1995-97թթ Երևանի Ա. Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարան, դաստիարակի որակավորում, գերազանցության դիպլոմ։
1985-95թթ. Երևանի Գր. Նարեկացու անվան թիվ 137 դպրոց- վարժարան։

Գիտական աստճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` «Միջանձնային հարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացայի հարաբերակցության դինամիկան միջին դպրոցում»։ ԺԹ.00.03 Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբային գործունեություն)¦ մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2017- առ այսօր ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի, այնուհետև 2022-2023 ուս տարվանից նոր կազմավորված՝ Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ։
2008-2017թթ ՀՊՄՀ Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս։
2022-23 թ- համատեղությամբ աշխատել է ՀՀԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հոգեբանության ամբիոնում՝ որպես դասախոս։
30․09․2020- 25․12․2020 թթ․կամավորական սկզբունքով համագործակցել է ՊՆ և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի հետ, վիրավորներին հոգեբանական աջակցման ծրագրով։
Համագործակցել է «Ապագա» հոգեբանական ծառայության հետ՝ մասնակցելով ԱԻՆ -ի կողմից կազմակերպված Արցախյան երկրորդ պատերազմում ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորում կամ հաշմանդամություն ստացած անձանց, նրանց ընտանիքի անդամներին ցուցաբերվող հոգեբանական աջակցման ծրագրում, որպես հոգեբան։
2018-2022թթ ՀՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի կազմում մասնակցել է դատահոգեբանական փորձաքնությունների /0124021, 5515021, 57111321/։
2016-առ այսօր ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հոգեբանություն մասնագիտության 3-րդ 4-րդ կուրսերի պրակտիկայի կրթական ծրագրի պատասխանատու։
2016թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեմա` Միջանձնային հարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացայի հարաբերակցության դինամիկան միջին դպրոցում։ ԺԹ.00.03 «Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբային գործունեություն)» մասնագիտությամբ:
2009-2011թթ ՀՊՄՀ Հոգեբական ծառայությունների կենտրոն, հոգեբան- խորհրդատու, թրեյնինգավար:
2004-2005 Ա. Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական
ուսումնարանում, հոգեբանության ուսուցիչ:
2003-2004թթ «Ալմանախ» կրթահամալիր, մանկավաժ-հոգեբան:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Զարգացման հոգեբանություն, Սոցիալական հոգեբանություն, Հաղորդակցման հոգեբանություն, Պրոբլեմային ընտանիքների հոգեբանություն, Օժտված երեխաների հոգեբանություն:
Մագիստրատուրա՝ Ընտրովի դասընթացներ / ընտանիքի հոգեթերապիա, Օժտված երեխաների հոգեբանություն, մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն/։
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիրառական հոգեբանություն, հոգեթերապիա, սոցիալական հոգեբանություն։

Վերապատրաստումներ
Հոկտեմբերի 22-ին և 29-ին մասնակցել է երկօրյա առցանց դասընթացին «Հոգեբանական աջակցություն արտակարգ իրավիճակներում» թեմայով։
Դասընթացը վարել է իտալացի հոգեբան, EMDR հոգեթերապևտ, առողջապահության կազմակերպման և զարգացմանմասնագետ Սերենա Զուկին։
Տևողությունը՝ 2,5 ժամ։
Հոկտեմբերի 14-ին Մասնակցել է ԱՇԴՎ Հայաստանի հոգեթերապևտների ասոցիացիայի կողմից հրավիրված «Սուր Սթրեսային Համախտանիշի Կայունացում» անվճար առցանց դասընթացին (ASSYST ©)։
Դաընթացը վարել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, ԱՇԴՎ Չեխիայի նախագահ՝
հ.գ.թ. Զուզանա Ցեպելիկովան
Տևողությունը՝ 5 ժամ, Լեզուն՝ ռուսերեն:
2022թ և 2023 թ-ի օգոստոսին մասնակցել է Մանկավարժական համալսարանի կողմից կազմակերպած ուսուցիչների պարտադիր վերապատրաստման ծրագրին, վարել է ուսուցիչների վերապատրաստում հոգեբանություն առակայից։ Տևողությունը 40 ժամ։
2022թ․-ի նոյեմբեր- դեկտեմբեր ամիսներին, մասնակցել է Հովակիմյան Գրուպի կողմից կազմակերած ՆՈՒՀ-ի դաստիարակների վերապատրատման ծրագրին, վարել է վերապատրաստում հոգեբանություն առարկայից, 40 ժամ տևողությամբ։
2023 թ-ի օգոստոսին մասնակցել է Հովակիմյան Գրուպի կողմից կազմակերած ՆՈՒՀ-ի տնօրենների վերապատրատման ծրագրին, վարել է ՆՈՒՀ-ի տնօրենների վերապատրաստում հոգեբանություն առարկայից, 10 ժամ տևողությամբ։
2021թ․ ապրիլի 5-17-ը մասնակցություն Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների համար կազմակերպված «Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային վերապատրաստման դասընթացին / 36 ժամ տևողությամբ/։
2020թ․ Սեպտեմբերի 30- 2021թ․ Ապրիլ 30 Պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան շրջանում վիրավոր զինծառայողներին կամավորական հիմունքներով հոգեբանական աջակցության մասնակցություն, կազմակերպիչ՝ Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիա։
2019թ․ հուլիսի 5-6 մասնակցություն «Երեխաների և դեռահասների զարգացման տարբեր ասպեկտները» թեմայով տեսագործնական սեմինարներին / 14 ժամ տևողությամբ/։ Կազմակերպիչ՝ Հայաստանի Հոգեվերլուծական Ասոցիացիա։
2018 Նոյեմբեր 24- Դեկտեմբեր 1, տեսագործնական դասընթաց, թեմա՝ «Հեքիաթաթերապևտիկ աշխատանք մանկական վախերի հետ», դասընթացավար՝ Լիլիթ Վարդանյան, Անահիտ Արզումանյանի հոգեբանական կենտրոն։
2018 Հուլիսի 04 «Կլինիկակական սուպերվիզիա․ ուղիներ, էթիկայի և իրավասության հարցեր» թեմայով դասընթաց,
դասընթացավար՝ Ամերիկահայ հոգեբան, Ֆրեզնոյի համալսարանի կրիմինոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, Կալիֆորնիայի նահանգի պետական հիվանդանոցների գլխավոր հոգեբան, Ալեն Ազիզյան, , «ԻՆԹՐԱ» Հոգեկան առողջության կենտրոն։
2018 թ․ Հունիսի 24, «Հոգեբանի էթիկայի հարցեր», սեմինարավար Մարինե Պետրոսյան։
2018թ․ Հունիսի 22-Հուլիսի 18, (30 ժամ) Մանկական հոգեթերապիա, դասընթացավար՝ Մաինե Պետրոսյան, Անահիտ Արզումանյանի հոգեբանական կենտրոն։
2018թ․ հունիսի 2-12 (16 ժամ), «Նեվրոզների էությունը, դասակարգումը» կանխարգելման և հաղթահարման ուղիները թեմայով դասընթաց, դասընթացավար- Արմեն Բեջանյան, «Ապագա հոգեբանական ծառայություն»։
2018 թ․ ապրիլի 16-19, «Ծնող -երեխա առաջնային հարաբերություններ: Մանկական տրավմա» սեմիարավար Իռեն Նիգոլյան- Արաբկիր բժշկական համալիր, Հայաստանի Հոգեվերլուծողների ասոցիացիա։
2017 Նոյեմբեր15-Դեկտեմբեր 23 /20 ժամ/, «Հեքիաթաթերապիայի հմտությունների մարզման թրեյնինգ» դասընթացավար Լիլիթ Վարդանյան, Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն
2017 թ. Հոկտեմբեր 23, «Աֆեկտիվ և տագնապային-ֆոբիկ խանգարումների ախտորոշման և բուժման ակտուալ հարցերը» միջազգային գիտաժողով, կազմակերպիչ հոգեբույժ Արամ Հովսեփյան-,-Բժշկության և բնական գիտությունների զարգացման կենտրոն
2017 Հուլիս 1- օգոստոսի 15, /45 ժամ/- «Անհատական հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ» դասընթացավար՝ Մարինե Պետրոսյան , Փսիլայֆ հոգեբանական աջակցման կենտրոն
2017 25․ 04 / 4 ժամ/ «Հուզական ինտելեկտ, ինքնասպանության կանխարգելում, ներելու ինտերակտիվ մոդել» Բաց դասախոսություն, վարող դոկտոր Անի Քալաջյան, ԱՄՆ, Նյու, Յորք, հոգեբանական վնասվածքների կանխարգելման ասոցիացիա։

Գիտական Հրապարակումներ
1․Վարդանյան Լ․ Թ․ «Միջանձնային հարաբերությունների և ուսումնական դրդապատճառների փոխազդեցության հիմնախնդիրները ինտերակտիվ ուսուցման պայմաններում» - ՀՊՄՀ 90 ամյակին նվիրված գիտաժողով, 2013 թվ. 1պրակ էջ 194-196:
2․ Գևորգյան Ս. Ռ., Վարդանյան Լ․Թ․, «Ուսուցչի սոցիալ- հոգեբանական կոմպետենտության զարգացումը որպես միջին դպրոցում սովորողների միջանձնային հարաբերությունների շարժընթացը պայմանավորող գործոն», Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան, 2015 թիվ 3, Էջ 82-87:
3․Վարդանյան Լ․ Թ․ Պողոսյան Օ․ «Հեքիաթը որպես հոգեբանամանկավարժական ազդեցության միջոց հատուկ կարիքնրով երեխաների հետ աշխատանքում»; Հոգեբանության արդի հիմնախնդիրենրը գիտական աշխատությունների ժողովածու Ե․- 2016, էջ 97-101
4․Վարդանյան Լ Թ․ Միջանձնային հարաբերություների և ուսումնական մոտիվացիայի հարաբերակցության ուսումնասիրությունը անհատական դեպքերի և վերլուծության միջոցով Հոգեբանության արդի հիմնախնդիրենրը գիտական աշխատությունների ժողովածու Ե․- 2016, էջ 92-97
5․ Վարդանյան Լ․ Թ․ Ստի դրդապատճառները վաղ դեռահասության տարիքում, Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական Մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Ե-2017, էջ 108-112
6․Վարդանյան Լ․ Թ, Սարգսյան Վ․ Ժ․ Միջին դպրոցում սովորողների փոխհարաբերությունների և ուսումնական մոտիվացիայի զարգացման մեթոդական համալիր ծրագիր; Կրթության ազգային ինստիտուտ գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 4 Ե․-2017, էջ 4-10
7․ Վարդանյան Լ․ Թ․ Հոգեբանական հեքիաթի կիրառումը մանկական վախերի հետ հոգեկարգավորիչ աշխատանքում; Հոգեբանական պրոբլեմները, բնութագրերը, դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ե.- 2019, 484 էջ
8. Վարդանյան Լ․ Թ․, Սարգսյան Վ․ Ժ․ Պատերազմի հոգետրավմատիկ հետևանքների հետազոտություն և հոգեբանական վերլուծություն; Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Գիտական տեղեկագիր», № 2 (40), Ե.- 2021թ., էջ 59-66։
9. Վարդանյան Լ․ Թ․ Պրոյեկտիվ մեթոդների դերը հոգեբանական փորձաքննության անցկացման պրակտիկայում; Դատահոգեբանական փորձաքնություն տեսություն և պրակտիկա, Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Ե․-2022թ․, էջ 82-90
10. Վարդանյան Լ․Թ․ Հեքիաթի կիրառումը հոգեբանական աշխատանքում; Ե․Հեղինակային հր․2022, 148 էջ
11. Վարդանյան Լ․Թ․ Շաբոյան Մ․ Հ․ Լոգոնևրոզը որպես հետպատերազմական սթրեսային ապրումների հետևանք; Զինվորական հոգեբանության մարտահրավերները 21-րդ դարում; գիտություն և կյանք; Ե․-2022, էջ 117-126
12․ Վարդանյան Լ․ Թ․, Խաչատրյան Լ․ Հ․ Միջին դպրոցի սովորողների համակարգչային խաղերից կախվածության և ուսումնական մոտիվացիայի անկման հոգեբանական պատճառների վերլուծություն; «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» խորագրով միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նվիրվում է Խ․ Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի կազմավորման 100 ամյակին, Ե․- 2023, էջ 1188-1199։

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի) ռուսերեն (տիրապետում եմ), անգլերեն (կարողանում եմ կարդալ և շփվել):