ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Վլադիմիրի Վարդազարյան
22.02.2016

Ասիստենտ

vardazaryangayane45@aspu.am

Ասիստենտ/Հեռուստառադիոլրագրության ամբիոնի

Կրթություն
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում՝ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հայցորդ:
1985-1990թթ. - Երևանի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ
Երևանի Խ.Աբովյանի անվան Պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի կինո-ֆոտո վարպետության ամբիոն` դասախոս - 1996-2002 թթ., կինոյի և հեռուստատեսության ամբիոն` ասիստենտ 2002-2011 թթ., հեռուստառադիոլրագրության ամբիոն` ասիստենտ 2011 թ-ից.:
Հայաստանի հեռուստառադիոակադեմիա` դասախոս 2006-2009 թթ.: Դասավանդվող առարկաները՝ «Դրամատուրգիա և սցենարի վարպե¬տու¬թյուն», «Հեռուստասցենար», «Հեռուստադրամատուրգիա», «Ռադիոդրամատուրգիա», «Լրագրության էթիկա», «Ժուռնալիստիկայի ժանրերը», «Հեռուստալրագրություն», «Խմբագրության աշխատանքի կազմակերպում», «Հետաքննական լրագրություն»:
«Լորենի հրատարակչատուն» ՍՊԸ` փոխտնօրեն 2003-2004, 2004-ից` տնօրեն:
«Երկուշաբթի» շաբաթաթերթ` գլխավոր խմբագրի տեղակալ - 1996-2003:
«Առերեսում»-Անի հրատարակչություն` խմբագիր, հետագայում` արժեթղթերի բաժնի պետ: Մի շարք հոդվածների հեղինակ, հրատարակումների խմբագիր, բազմաթիվ գրքերի, ժողովածուների և դասագրքերի հրատարակման աշխատանքների մասնակից և կազմակերպիչ - 1996-2000թթ.:
«Կինո» թերթում՝ խմբագիր -1996-1998:
«Առերեսում» թերթի խմբագրություն`խմբագիր - 1994-1996թթ.:
Երևանի Պետական ժողտնտեսության ինստիտուտի «Աշխատանքի արտադրողական ուժերի տեղաբաշխման և շրջանների էկոնոմիկա» ամբիոն` լաբորանտ, գիտ. աշխատող - 1991-1993թթ.:
Հայաստանի Երիտասարդական Միություն` ՀԵՄ Երևանի Պետական ժողտնտեսության ինստիտուտի խորհրդի նախագահ - 1992-1993թթ.:
Հայաստանի Երիտասարդական Միության Կենտրոնական Խորհրդի գթության և բարեգործության հարցերի հանձնաժողովի անդամ - 1991-1992 թթ.:
Հովհ. Թումանյանի թանգարան` գիտ. աշխատող-գրադարանավար - 1990-1991թթ.:
Երևանի քաղաքային պիոներների պալատ` ռուսաց լեզվի և գրականության խմբակի ղեկավար - 1987-1991թթ.:
1984 թ.-ից բազմաթիվ հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Դրամատուրգիա և սցենարի վարպետություն, Հեռուստադրամատուգիայի հիմունքներ, Ռադիոդրամատուրգիայի հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Գրականություն, արվեստ, լրագրություն, հոգեբանություն, թարգմանչական գործ

Վերապատրաստումներ
Մասնակցություն Մարկ Վեբստերի վարպետության դաս - գիտական սեմինարին «Քաղաքացիական հասարակության ներառումը լրագրության համալսարանի ուսումնական ծրագրի մեջ» թեմայով - 2015թ.
ՀՊՄՀ դասավանդման նոր մեթոդներիի վերաբերյալ թրենինգներ - 2015-2016:

 Անդամակցություն
Հայաստանի ապրանքարտադրողների միության անդամ

Հրապարակումներ
1. Художестенный перевод в интеграционных и коммуникативных процессах. / Հայագիտական հանդես, N 3, Երևան, 2009.

2. Закоулки души (Литература и психология. Лев Толстой “Анна Каренина”). /Л.Н.Толстой: проблемы творчества и рецепции. Сборник научных статей, Ереван, 2012 г.

3. Литература против насилия (Еще раз об "Aрхипелаге...") / Հայագիտական հանդես, N 1-2, Երևան, 2013.

4. Влияние искусства на перелом в общественном сознании в конце 80-ых - начале 90-ых гг. XX века (Արվեստի ազդեցությունը հասարակական գիտակցության վերափոխման վրա XX դարի 80-ականների վերջին - 90-ականների սկզբին) / Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները. Գիտական հոդվածների ժողովածու, N1, Երևան, 2014.

5. Тенденции обращения к произведениям русских писателей на страницах армянской периодики в начале 90-ых гг. XX века (XX դարի 90-ական թվականների սկզբին ռուս գրողների ստեղծագործություններին անդրադառնալու միտումները հայաստանյան պարբերականների էջերում) / Կանթեղ. Գիտական հոդվածներ, Երևան, 2014.

6. Поэма М.Лермонтова "Мцыри" в переводе Л. Шанта на страницах армянской периодики. / М.Лермонтов. Проблемы творчества и рецепции. Сборник научных статей, Ереван, 2014 г.

7. Магия образа Анны / Сборник научных статей (материалы межвузовской научно-практической конференции), 2015 г.

Զեկուցումներ Լ.Տոլստոյի, Մ.Լերմոնտովի ստեղծագործություններին նվիրված և այլ գիտաժողովներին - 2012-2015:

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր Ռուսաստան-Հայաստան՝ Ռուսաստանի տարածաշրջաններ և Հայաստանի մարզեր հանրագիտարանի խմբագրական աշխատանքները լավագույնս կատարելու համար -2015թ.

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն