ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վարազդատ Կոլյայի Վարդազարյան
31.10.2016

Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկ., դոցենտ

vardazaryanvarazdat08@aspu.am

Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկ., դոցենտ/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1972-1974 թ. Լենինգրադի պետական համալսարան
1968-1972 թ. Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու Դիրակի միաչափ պատահական համակարգի սպեկտրալ տեսություն: Մոսկվայի պետական համալսարան գիտական խորհուրդ 01.01.05/, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2016թ.-Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2010-2016թթ.–մաթ.անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի վարիչ,
2006-2010թթ. Նույն ամբիոնի վարիչ պաշտոնակատար, 
1999-2006թթ. Երևան Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտր մաթ. Անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ, 
1992-1994թթ. Գորիսի քաղխորհրդի գործկոմի նախագահի տեղակալ,
1986-1992թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, 
1985-1986թ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս, 
1975-1985թթ. Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուի մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մաթեմատիկական անալիզ, Հավանականության տեսություն և մաթ վիճակագրություն, Վիճակագրության մաթեմատիկական կիրառությունները մանկավարժահոգեբանական հետազոտություններում:
Մագիստրատուրա՝ Հավանականության տեսության և վիճակագրական տարրերը, մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը`դիրակի միաչափ պատահական համակարգի սպեկտրալ տեսություն, մաթեմատիկական գիտելիքների դերը հետբուհական կրթության գործընթացում, հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերի ուսուցման մեթոդիկան, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և դպրոցում:

Հրապարակումներ

1. «Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներ սոցիալական գիտություններում, դասընթացի կառուցման, որոշ դիդակտիկական առանձնահատկությունները:
(Մանկավարժական կրթություն: Հայացք դեպի ապագա: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2010, Մ.Դ. Դավթյան, Հ. Ա. Հարությունյան)
2. «Ընդհանրացնող դասախոսություններ 12-ամյա կրթության վերջին կիսամյակում», (Մանկավարժական կրթություն: Հայացք դեպի ապագա  Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2010, Ա. Ղուշչյան, Լ. Ա. Մաթևոսյան )
3.«Աշակերտների հավանականային ինտուիցիայի ձևավորումը և զարգացումը կրտսեր դպրոցի մաթեմատիկական դասերին».
(Բնագիտությունը 21-րդ դարում :Ուսուցման հիմնախնդիրները և լուծումները),Բնագետ հատուկ թողարկում: Երևան 2008թ. Լ. Ժամկոչյան )
4.«Մաթեմատիկական գիտելիքների դերը հետբուհական կրթության որակի բարձրացման գործում»
(Հետբուհական և շարունակական կրթության Միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվաժծների ժողովածու: Երևան 2010, Ա.Ղուկասյան, Վ.Կարապետյան 
5. Դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրերը ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքի կամ ընտրական դասընթացում:
Образование,наука и экономика в вузах и школах . Интеграция в международное образовательное пространство ,,Труды международной научной конференции 28 сентября -2 октября 2015 том 2 г. Горис 2015:

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն