ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վարդուհի Արամայիսի Մանուկյան
06.09.2016

Մասնագետ

manukyanvarduhi777@gmail.com

Մասնագետ/ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1998-2003թթ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ֆիզմաթ ֆակուլտետ, «Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» բաժին /մագիստրոսական կրթություն/
1997-1998թթ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտին կից՝ Իմաստասեր վարժարան
1988-1996թթ Նոր Նորքի 9-րդ զանգված, թիվ 197 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2003-2004թթ ԵՋԿ ՓԲԸ «Կենտրոն» մասնաճյուղ հաշվետար
2005-ից առ այսօր Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Հրապարակումներ
1. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործումն ուսուցման գործընթացում-Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական տեղեկագիր, Պրակ Բ, Գյումրի-2013-N1-էջ135-138
2. Ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների ուսուցման որոշ հարցեր-Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական տեղեկագիր, Պրակ Բ, Գյումրի - 2013-N1-էջ139-142

Լեզուներ՝ հայերեն ռուսերեն , անգլերեն