ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վարշավայի էկոլոգիայի և բնական պաշարների համալսարան
26.09.2019

Վարշավա

Վարշավայի էկոլոգիայի և բնական պաշարների համալսարան

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում Վարշավայի էկոլոգիայի և բնական պաշարների համալսարանի հետ համատեղ 2017-2018 և 2018-2019 ուս. տարիների ընթացքում իրականացրել է ՀՊՄՀ դասախոսների/վարչական աշխատակիցների, ինչպես նաև ուսանողների շարժունություն :

 

Ֆինանսավորում

Շարժունության ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի պայմանների:

 

Արդյունքներ

Շարժունության արդյունքների և ՀՊՄՀ մասնակիցների մասին զեկույց