ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Վիգեն Մաթևոսի Շամիրյան
17.12.2019

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն, սոց․ գիտ․ թեկ․, դոցենտ

vigen.matevosi.shamiryan@aspu.am

Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն