ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իմաստություն Nº2(11)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
04.12.2018
Իմաստություն Nº2(11)
Պարբերականի շապիկ
27.12.2017
Իմաստություն Nº9
Պարբերականի շապիկ
29.06.2017
Իմաստություն Nº8
Պարբերականի շապիկ
17.02.2017
Իմաստություն Nº7
Պարբերականի շապիկ
16.02.2017
Իմաստություն Nº6
Պարբերականի շապիկ
14.12.2015
Իմաստություն Nº5

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
10.03.2019
Հայագիտական հանդես Nº4 (42)
Պարբերականի շապիկ
01.11.2018
Գիտական տեղեկագիր Nº1-2 (34-35)
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Nº2
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Հատուկ մանկավարժություն եւ վերականգնողական հոգեբանություն Nº1
Պարբերականի շապիկ
03.06.2019
Պաշտոնաթերթ Nº8 (1042)
Պարբերականի շապիկ
02.06.2017
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(3)

Նորություններ