ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Իմաստություն Nº2(11)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
04.12.2018
Իմաստություն Nº2(11)
Պարբերականի շապիկ
21.03.2018
Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները Nº4
Պարբերականի շապիկ
02.06.2017
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(3)
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Հատուկ մանկավարժություն եւ վերականգնողական հոգեբանություն Nº1
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Nº2

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
14.06.2022
Հայագիտական հանդես Nº1(55)
Պարբերականի շապիկ
24.01.2022
Գիտական տեղեկագիր Nº1(42)
Պարբերականի շապիկ
22.09.2022
Պաշտոնաթերթ Nº12 (1091)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ