ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ընթացքի մեջ է կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիաների վերազինումը
27.06.2024
Ընթացքի մեջ է կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիաների վերազինումը

ՀՊՄՀ-ի և «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակի միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում ընթացքի մեջ է կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիաներն անհրաժեշտ գույքով, տեխնիկայով, սարք-սարքավորումներով հագեցնելու գործընթացը։

Ծրագրի նպատակը ՀՊՄՀ-ում ժամանակակից կրթական մարտահրավերներին համապատասխան «Բնագիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն և մաթեմատիկա» ոլորտի գերազանցության եզակի կենտրոնի հիմնումն է։

Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կենտրոնն իր մեջ ներառում է 6 լաբորատորիա, 2 կենտրոն՝ գիտական միջոցառումների և վերապատրաստման ժամանակակից սրահ և մասնագիտական կողմնորոշման և նախնական փորձառության ձևավորման լսարան:

Ծրագրի շրջանակներում գործող և ապագա ուսուցիչների համար ԲՏՃՄ կրթության ոլորտում կիրականացվեն վերապատրաստման դասընթացներ, մասնակիցները կծանոթանան հանրակրթության նոր չափորոշիչներով սահմանված ուսուցման նորարար մեթոդներին և լաբորատոր աշխատանքներին։

Իր տեսակով եզակի կենտրոնը հնարավորություն կտա նաև արդյունավետորեն իրականացնել ուսուցում-աշխատանք-վերապատրաստում կապը՝ մանկավարժական տարբեր սերունդների հետ գործակցությամբ, կնպաստի ներկա և ապագա ուսուցիչների հետազոտական և ստեղծագործական բաղադրիչի բարելավմանը։