ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Յուրիկ Սերյոժայի Սաֆարյան
31.10.2016

Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

safaryan@rambler.ru

Ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1980-1984 Մոսկվայի պետական համալսարանի Մեխանիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ.
1970-1975 – ԵՊՀ Մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան ` ֆ. մ. գ. դ., ատենախոսություն «Մագնիսա-առանձգական տատանումների հաճախությունների գծային և ոչ գծային երկու և երեք փոփոխությունների խնդիրների ուսումնասիրությունները ասիմպտոտիկ և ճշգրիտ մեթոդներով»

Աշխատանքային փորձ

2016-ից ՀՊՄՀ մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
2016-ից Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն
2016-2018 – ԵՊՀ, պրոֆեսոր
2006-2016 Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր
1989 -2006 ՀՊՃՀ-ի Գորիսի մասնաճյուղի տնօրեն
1975-1988 ՀՊՃՀ-ի Գորիսի մասնաճյուղի Մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ `
Բակալավրիատ՝ Մաթ. Անալիզ և ֆունկցիաներիտեսություն, Դիֆերենցիալ հավասարումներ, Բարձրագույն մաթեմատիկա/ոչ մասնագիտակա նֆակուլտետների համար/

Մագիստրատուրա Օպերացիոն հաշիվ և դրանց կիրառությունները, Էլեմենտար մաթեմատիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը `
Մագնիսաառանձգական տատանումների դինամիկայի գծային և ոչ գծային խնդիրների ասիմպտոտիկ և ճշգրիտ լուծումների ուսումնասիրությունը
Տնտեսագիտական փոփոխվող երևույթների և ճգնաժամերի ուսումնասիրությունը և դրանց կանխատեսումը գծային և ոչ գծային ալիքային տեսության մեթոդներով:

Վերապատրաստումներ
Ուսուցիչների վերապատրաստման ուսումնական պլանի և առարկայական ծրագրերի կազմում և իրագործում


Հրապարակումներ.
Հրապարակել եմ 10-ից ավելի գիտական և մեթոդական հոդվածներ և ձեռնարկներ, որոնց թվում են՝
1. Ю. Сафарян, Д. Карапетян “Исследование динамических процессов в экономике методами теории волн” уч. Пособиедля ВУЗ-ов: Ер. 2016г.
2. Ю. Сафарян “Распространение волн в магнитоупругих средах” Монография. Ер. 2017г.

Պարգևներ՝
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալ /2007թ.,2001թ./
Գորիսի պատվավոր քաղաքացի /2007թ./

Լեզուների իմացություն Հայերեն /գերազանց/, ռուսերեն /գերազանց/, ֆրանսերեն /լավ/