ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զաբելլա Հարությունի Զոհրաբյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ.թեկ., դոցենտ

zohrabyanzabella41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1990-1993 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ Առկա ասպիրատուրա
1983-1987 Մոսկվայի հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ ¦Օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա§ ֆակուլտետ մասնագիտությունը՝ օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ
1973-1977 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետ,մասնագիտությունը՝ հանրակրթական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Գիտական աստիճան
Ատենախոսության թեմա <<Экспериментальное обоснование педагогических подходов нравственного воспитания умственно отсталых школьников >> 00.03. Специальная педагогика / 020 մասնագիտական խորհուրդ 1996թ /. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Աշխատանքային փորձ
1990-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն դոցենտ
2002-2013թթ.` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի վարիչ
2011թ. “Կրթություն բոլորի համար – 3” Մասնագիտական խորհրդատու
2010թ. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի , մագիստրատուրայի որակավորման պետական կրթական չափորոշիչների մշակման աշխատանքային խմբերի համակարգող
2007-2009թթ.` Ծրագիր համակարգող “Կրթություն բոլորի համար -1,2” Հույսի կամուրջ ՀԿ
1992-2001թթ.` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դեֆեկտոլոգիայի ամբիոն , ասիստենտ
1973-1977թթ.` Երևանի թիվ 8 օժանդակ դպրոց դաստիրակ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Նդ. Օլիգոֆրենոմանկավարժություն, օլիգոֆրենոմանկավարժություն, հատուկ մանկավարժության հիմունքներ
Մագիստրատուրա
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ուսուցման և դաստիրակության տեխնոլոգիաներ /հատուկ դասընթաց / , հատուկ և ներառական կրթության կատարելագործման ժամանակակից ուղիներն ու միջոցները /հատուկ դասընթաց /
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, գործնական հատուկ մանկավարժական աշխատանք, հոգեբանամանկավարժական գնահատում

Վերապատրաստումներ
2013-2014թթ.
Վերապատրաստում «Umgang mit Menchen mit schweren Schadei-Hirn-Verletzungen und appallischem Sindrom»՝ Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը,, խորագրով կազմակերպված թիվ 1. ծրագրի գիտաժողովի շրջանակներում .
ա/հիմնային ստիմուլյացիան և էմպատիան հիվանդների խնամքի ժամանակ
բ/լոգոպեդական վերականգնում թեմայով: Վերապատրաստումն իրականացվել է Վեգետատիվ կոմայում գտնվող հիվանդների կազմակերպության կողմից՝ Երևանում գերմանական դեսպանատան աջակցությամբ՝ հավաստագրի շնորհմամբ:
2013 թ.Գերմանիայի ¦Ձայնի վերականգնողական ինստիտուտ§ Գերմանիա
2009թ.
«Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում» գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում /Գերմանիա-Հայաստան/, Հավաստագիր
2008-2009
«Դեպի կրթություն բոլորի համար»-2 ծրագրի շրջանակներում գիտական կոնֆերանսի կազմակերպում միջազգային փորձագետների հետ (Շոտլանդիայի Աբերդինի համալսարան)
«Առաքելություն արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ համագործակցության շրջանակներում
Կոնֆերանսի կազմակերպիչ
2006թ. Համայնքային կապերի ծրագիր Վերապատրաստման դասընթացներ /Հատուկ մանկավարժություն բնագավառում, Կալամազու,Միչիգան, ԱՄՆ վկայական
2004-2005թթ. IREX-ի և ԱՄՆ Պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված Հայաստանում մանկավարժական կադրերի վերապատրաստաման դասընթաց / վկայական
IREX-ի և ԱՄՆ Պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստաման ծրագիրի դասընթաց / վկայական

Անդամակցություն
2003-2013 թթ. Գիտական աստիճաններ շնորհող 020 մասնագիտական խորհրդի համալրված անդամ
Հրապարակումներ
1.Преодоление трудностей обучения умственно отсталого младшего школьника в общеобразовательной школе Материалы международного форума «Социальная защита и интеграция в общество детей с особыми потребностями» 5-6 декабря 2015 г
2. Գրավոր խոսքի խանգարումներ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ համահեղինակ
3. Լսողական ընկալման զարգացման և արտաբերման ուսուցման մեթոդիկա§ համահեղինակ
4. Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների խոսքի զարգացման ծրագիր § /գիրք -ձեռնարկ/ համահեղինակ
5. Հոգեկան զարգացման խանգարումներով երեխաների հոգեբանութայն ծրագիրձեռնարկ համահեղինակ
Պարգևներ
Ժողովրդական կրթության գեևրազանցիկ§կրծքանշան, վկայական, ՀՀ Լուսավորության նախարարաություն 1985թ.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3787-1160 

Լեզուներ`ռուսերեն, գերմաներեն