ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Վլասի Զաքարյան
19.02.2016

Հեռակա ուսուցման գծով մասնագետ

narine3s@mail.ru

Հեռակա ուսուցման գծով մասնագետ/Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Կրթություն
2001-2006 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հայոց լեզու և գրականություն ֆակուլտետ, (մագիստրատուրա), որակավորումը` բանասեր, ուսուցիչ

Աշխատանքային փորձ
2015-առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանատի մասնագետ

2014-2015 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Լեզուներ՝  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)