ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զարուհի Արտավազդի Մելկիկյան
26.02.2016

Դասախոս

melkikyanzaruhi04@aspu.am

Դասախոս/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1989-1994 Երևանի Պետական Համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ
Աշխատանքային փորձ
2011-2016 Ռուս-հայկական համալսարան: Ռուսաց լեզվի և պրոֆեսիոնալ հաղորդակցման ամբիոնի ավագ դասախոս:
2006-2011 ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան: Ռուսաց լեզվի և պրոֆեսիոնալ հաղորդակցման ամբիոնի ավագ դասախոս:
1998-2001 Ստ. Շահումյանի անվ. Թիվ 1 դպրոց:Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավր ռուսաց լեզու և խոսքի մշակույթ
ուղղագրական և կետադրական փաստացի խնդիրները

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը` ռուսաց լեզվի ուսուցման մեթոդները

Վերապատրաստումները
1. 12.10.10 - 23.10.10 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանում գործող Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդողների որակավորման բարձրացման կենտրոնում հաճախել եմ որակավորման բարձրացման կուրսերի՝ ≪Ժամանակակից ռուսաբանության արդիական խնդիրները≫ (32 ժամ), Հայաստանի Հանրապետություն: Ստացել եմ հավաստագիր:
2. 2012թ. հոկտեմբերի 15-21 մասնակցել եմ ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդողների համար նախատեսված մեթոդական սեմինարին և վարպետության դասերին՝ ≪Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման արդիական խնդիրները երկլեզվական միջավայրում≫ (32 ժամ), Հայաստանի Հանրապետություն: Ստացել եմ հավաստագիր:
3. 2013թ. սեպտեմբերի 25-27 հաճախել եմ որակավորման բարձրացման կուրսերի կոնգրեսային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում, որոնք ուղղված էին ռուսական գրքային մշակույթի ու ռուսաց լեզվի առաջխաղացմանը և Մոսկվայի հրատարակչական ծրագրերի իրականացմանը (22 ժամ): Ստացել եմ հավաստագիր: ≪Զլատոուստ≫ ուսումնահրատարակչական կենտրոն:
4. Հաճախել եմ որակավորման բարձրացման կուրսերի (36 ժամ) ≪Ռուսաց լեզվի՝ որպես ոչ մայրենի լեզվի, ռուս գրականության և մշակույթի դասավանդման ժամանակակից ասպեկտները≫ ծրագրի վերաբերյալ: Վկայական 1600/1163: Ռուսաստանի ժողովուրդների բարեկամության համալսարան: Մոսկվա, 2015թ.:
5. 2013թ. հոկտեմբերի 9-19 Աստրախանի պետական համալսարանում անցել եմ վերապատրաստում ≪Լեզվաբանական և բանասիրական գիտելիքները ֆանդրայզինգի միջազգային տարածության մեջ≫ ծրագրի վերաբերյալ 60 ժամ ծավալով: Ստացել եմ հավաստագիր:
6. 2016թ. ապրիլի 24-29 ≪Ռուսաց լեզվի դերը ԱՊՀ երկրների հումանիտար ինտեգրման մեջ≫ թեմայով Երիտասարդական ֆորումի աշխատանքի մեջ ակտիվ մասնակցության համար ստացել եմ հավաստագիր: Թրենինգի անցկացման վայրը՝ Դուշանբե, Տաջիկստան:
7. 2016թ. հոկտեմբերին մասնակցել եմ ≪ռուսական հումանիտար գիտարշավ≫ նախագծի միջոցառումներին ԱՊՀ երկրներում, որոնք անցկացվում էին Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից: Ստացել եմ հավաստագիր:
Անդամակցությունը՝ ՌԼԳԴՄԱ անդամ
Հրապարակումները
1. Հիմնական դժվարությունները, որոնք առաջանում են ռուսերեն տեքստերի՝ ազգային (հայ) լսարանում հնչունավորման ժամանակ: || Ռուսաց լեզուն և գրականությունը XXI դարի գիտական հարացույցում: Երևան 2011, 401 էջ 357-361:
2. Սոցիալապես կարևոր գործընթացների նոմինացման միջոցները: || V Ռուսական խոսքի օրերը Հայաստանում, 2012, 192 էջ 64-68:
3. Կցական առանձնահատկությունների աճը ռուսաց լեզվում բառերի կազմավորման գործընթացում: || ՀՌՀ Վեցերորդ ամենամյա կոնֆերանս, 2012:
4. Ակտիվ գործընթացները ժամանակակից ռուսական բառակազմության մեջ ռուսաց լեզվի մասնագիտական-կողմնորոշված ուսուցման մեթոդիկայի տեսանկյունից: || ՀՌՀ Յոթերորդ ամենամյա կոնֆերանս, 2012, 420 էջ 184-190:
5. Հայ լսարանում ռուսաց լեզվի ուսումնասիրման համադրական ասպեկտը: || Համառուս. գիտ. կոնֆ. (միջազգային մասնակցությամբ) նյութերի հվ., նոյեմ. 14-16, 2013թ., ք. Սարանսկ/ - Սարանսկ՝ Մորդովիա համալսարանի հր.-ն, 2013, 344 էջ 221-223:
6. Մայրենի (օտար) լեզվի ուսումնական բացատրական բառարանների համակարգի կառուցման սկզբունքները: || Հասարակությունը դարաշրջանների սահմանին. հայացք արդիականության վրա սոցիալական և հումանիտար գիտությունների պրիզմայով (2 հատոր) Պերմ, 2014թ. 84-88:
7. Բացատրական բառարանի համակարգման համար աղբյուրների ընտրության սկզբունքները: || Ռուսաց լեզուն Հայասատանում N5, Երևան, 2014, 11-17
8. Մեթոդական հանձնարարականները ուսումնական բառարանների նախապատրաստման համար: || ≪Բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդների ժամանակակից խնդիրները≫ Միջազգային հեռակա գիտական-գործնական կոնֆերանս, ≪Աստրախանի համալսարան≫ հրատարակչատուն, 2015:
9. Ռուսաց լեզվի ձեռնարկ ≪Բժշկական կենսաքիմիա: Դեղագործություն: Կենսաինժեներիա≫ մասնագիտությամբ ուսանողների համար: || Երևան 2014, էջ 110:
10. Ռուսաց լեզուն դարաշրջանների խաչմերուկում. Ավանդույթները և նորարարությունները ռուսաբանության մեջ: || II Միջազգային գիտական-գործնական կոնֆերանս, սեպտեմբերի 22-25, 2015թ. , Գիտական հոդվածների հավաքածու, Երևան, 2016, էջ 262

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3285-2895

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն