ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 Աշխատանքային  վեճերի լուծման  հանձնախումբ

Շեկունց Արկադի՝  Երաժշտ. մանկ. ամբիոն, պրոֆեսորի խորհրդատու

Դեմիրխանյան Գագիկ՝ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Շիրինյան Լևոն՝ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

Մարության Սվետլանա՝ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

 

Առողջապահական հարցերի հանձնախումբ

ՈՒզունյան Քնարիկ՝ Կենսաբ., քիմիայի և աշխ. ֆակ.

Մելիքսեթյան Վահան՝ Մանկավարժական տեսության և պատմության ամբիոն

Վիրաբյան Մարո՝ Առաջին բուժօգնության,արտակարգ իրավիճակների և  քաղպաշտպանության    ամբիոն

 

Ուսումնամշակութային  աշխատանքների  հանձնախումբ

Մխիթարյան Աղվան՝ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

Մակիչյան Սոնա՝ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Շահբազյան Արմեն՝  Կուլտուրայի ֆակուլտետ

Խուգեյան Արևիկ՝ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

Ալեքյան Արմենուհի՝ Բանասիրական ֆակուլտետ

Գասպարյան Արմեն ՝ Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբ.

 

 

Նորություններ