ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

  • Արհեստակցական միության կանոնադրության հաստատումը և փոփոխումը,
  • Արհեստակցական միության ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների ընտրությունը,
  • Արհեստակցական միության  վերակազմավորման  և լուծման մասին որոշումների ընդունումը:

Համաժողովը լսում և գնահատում է արհկոմիտեի նախագահի և վերստուգիչ համաժողովի նախագահի հաշվետվությունները:

Համաժողովը ճանաչում է ստորաբաժանումների կողմից առաջադրված այն ներկայացուցիչների լիազորությունները, որոնք ընդգրկվելու են համալսարանի արհկոմիտեի կազմում:

Համաժողովը որոշում է ընդունում անհրաժեշտ հանձնախմբերի մասին: Հանձնարարականներ է տալիս արհկոմիտեին:

Արհկոմիտեն կազմավորվում է ներկայացուցչական սկզբունքով, առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված ներկայացուցիչներից:

Նորություններ