ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

  • Անահիտ Վարդանի Ենոքյան ՝ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

  • Գայանե Գագիկի Եգանյան ՝  Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոն

  • Սոնա Ռազմիկի Ղուկասյան՝ Հենակետային վարժարան

  • Լուսինե Աբրահամյան ՝  Վարչակառավարչական ապարատ

  • Գրիգոր Գրիգորյան ՝  Վարչատնտեսական մաս

Նորություններ