ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


Էդիկ Ավագիմի Գուլյան՝ Արհկոմի նախագահ

Սոնա Գուրգենի Ղլեչյան՝ Արհկոմի հաշվապահ

Նարինե Գրիշայի Հայրապետյան ՝ Արհկոմի գործավար

Քնարիկ Արմենի Աբրահամյան՝  Բանասիրական ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Եղյան Մարիամ Երվանդի՝ Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Արեւիկ Վարդանի Խուգեյան – Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Ներսես Իշխանի Սամվելյան՝ Կենսաբանության, քիմիայի և  աշխարհագրության ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Սոնա Արտակի Մակիչյան՝ Կրթության հոգեբ. և սոցիոլոգ. ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Սուսաննա Ֆրիդոնի Հարությունյան՝ Օտար լեզուների ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Բորիս Արտյոմի Խոդերյան՝ Մաթեմատիկայի,  ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի Ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Աղվան Զալիբեկի Մխիթարյան՝ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Հասմիկ Սերգեյի Սարգսյան ՝ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Արմեն Մկրտիչի Շահբազյան ՝ Կուլտուրայի ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ

Գայանե Գագիկի Եգանյան՝ Մանկավարժության ամբիոնի արհմբյուրոյի նախագահ

Աննա Գարուշի Մանուկյան՝ Շախմատի և սպորտի ամբիոնի արհմբյուրոյի նախագահ

Մարո Գուրգենի Վիրաբյան՝ Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության արհմբյուրոյի նախագահ

Փիրուզա Մարտունի Սարգսյան՝ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի արհմբյուրոյի նախագահ

Նելլի Լեւոնի Պետրոսյան՝ Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության արհմբյուրոյի նախագահ

Կարինե Մայիսի Բաբալյան ՝  ՀՊՄՀ հիմն. դպրոցի արհմբյուրոյի նախագահ

Լուսինե Լևոնի Աբրահամյան՝  Վարչակառավարչական ապարատի արհմբյուրոյի նախագահ

Սվետլանա Ալեքսանի Մարության՝  Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Վահան Սարիբեկի Ամիրխանյան՝ Վարչատնտեսական մաս

Սիմա Ծերունի Դայան՝ Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Գայանե Կառլոսի Գրիգորյան՝ Մ. Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոն

Նորա Արսենի Գևորկովա Ռեժիսուրայի ամբիոն

 

Նորություններ