ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 • Բանասիրական ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Օտար լեզուների ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Հատուկ կրթության ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Կուլտուրայի ֆակուլտետի արհմբյուրո
 • Վարչակառավարչական ապարատի արհմբյուրո
 • Վարչատնտեսական մասի արհմբյուրո
 • Հենակետային / ավագ դպրոց/ վարժարանի արհմբյուրո
 • Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հիմնական դպրոցի արհմբյուրո 

 

Համահամալսարանական ամբիոններ

 • Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի արհմբյուրո
 • Շախմատի և սպորտի ամբիոնի արհմբյուրո
 • Առաջին բուժօգնության,արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնի արհմբյուրո  
 • Տնտեսագիտության և կառավարման ամբ. արհմբյուրո
 • Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի արհմբյուրո
 • Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի արհմբյուրո
 • Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի  արհմբյուրո

 ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐ

Բորիս Արտյոմի Խոդերյան՝ Մաթեմեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

Աղվան Զալիբեկի Մխիթարյան՝ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

Արմեն Մկրտիչի Շահբազյան՝ Կուլտուրայի ֆակուլտետ

Ներսես Իշխանի Սամվելյան՝ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

Սոնա Արտակի Մակիչյան՝ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլագիայի ֆակուլտետ

Արեւիկ Վարդանի Խուգեյան՝ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

Արմինե Արմենի Կիրակոսյան՝ Հատուկ կրթության ֆակուլտետ

Վահան Գաստելլոյի Մելիքսեթյան՝ Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոն

Արմեն Սանասարի Գասպարյան՝ Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն

Անահիտ Վարդանի Ենոքյան՝ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Գայանե Գագիկի Եգանյան` Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոն

Մարիամ Երվանդի Եղյան ` Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ

Արմինե Արագածի Հովսեփյան` Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Քնարիկ Արմենի Աբրահամյան` Բանասիրական ֆակուլտետ

Սաթենիկ Արմենի Կուզանյան` Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Արսեն Ռաֆիկի Պապիկյան` Շախմատի և սպորտի ամբիոն

Մարո Գուրգենի Վիրաբյան` Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն

Լուսինե Աբրահամյան՝ Վարչակառավարչական ապարատ

Գրիգոր Գրիգորյան՝ Վարչատնտեսական մաս

Սոնա Ղուկասյան՝ Հենակետային (ավագ դպրոց) վարժարան

Աննա Գրիգորյան ՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնական դպրոց

Նորություններ