ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Ամրաստանի Իսկոյան

Մանկ. գիտ. թեկ. դասախոս

Ռուզան Սիմոնի Անանյան

Մասնագետ

Մանե Գառնիկի Մկրտչյան

Դասախոս

Սյուզաննա Սերգեյի Գրիգորյան

Դասախոս

Զարուհի Անրիի Մալոյան

Հոգ.գիտ. թեկ., դասախոս

Վարդիթեր Միհրանի Գամաղելյան

Ասիստենտ

Արմինե Սուրենի Բաղդասարյան

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, արվ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Աշոտ Վահանի Առաքելյան

Արվ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Սամվել Գալուստի Հովհաննիսյան

Արվ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Արամայիս Գևորգի Գևորգյան

Արվ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Արամ Շավարշի Համբարյան

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

Արա Հրավարդի Հակոբյան

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան, արվ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարեն Արտուշի Մաթևոսյան

Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սերգեյ Արարատի Աղաջանյան

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Հրավարդ Հրաչի Հակոբյան

Արվ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սաթենիկ Հարությունի Մելիքյան

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ