ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արձանագրություններ

2019-2020թթ․ նիստերի արձանագրություններ
2020-2021թթ․ նիստերի արձանագրություններ
2021-2022թթ․ նիստերի արձանագրություններ
2022-2023թթ․ նիստերի արձանագրություններ

Աշխատանքային պլան

2019-2020թթ․ աշխատանքային պլան
2020-2021թթ․ աշխատանքային պլան
2021-2022թթ․ աշխատանքային պլան
2022-2023թթ․ աշխատանքային պլան

Հաշվետվություններ

2019-2020թթ․ ամբիոնի հաշվետվություն
2020-2021թթ․ ամբիոնի հաշվետվություն
2021-2022թթ․ ամբիոնի հաշվետվություն
2022-2023թթ․ ամբիոնի հաշվետվություն

Նորություններ