ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«Լեռնային երկրների կայուն զարգացում և ռեսուրսների կառավարում»

Ծրագրի համագործակցող կողմերն են՝ ՀՊՄՀ աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը, Բեռնի պետական համալսարանը (Շվեյցարիա) և Թբիլիսիի պետական համալսարանը (Վրաստան):

Ծրագրի համակարգողն է՝ ՀՊՄՀ աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ աշխ.գիտ. դոկ., պրոֆ. Աշոտ Խոեցյանը

Ծրագրի նպատակն է՝

  • Մագիստրոսական կրթական ծրագրերի և համապատասխան ուսումնական ձեռնարկի ստեղծումը,
  • Երեք բուհերի ուսանողների և երիտասարդ գիտաշխատողների փորձի փոխանակումը,
  • Համագործակցությունը համաշխարհային աշխարհագրակյան միության հետ:

Տարածաշրջանային միջառարկայական հետազոտություններ՝ «Լեռնային երկրների Կայուն զբոսաշրջության զարգացումը, համայնքների Կայուն Զարգացման համատեքստում»

Ծրագրի համագործակցող կողմերն են` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը, Կրեմսի և Բոկուի պետական համալսարանները (Ավստրիա):

Ծրագրի համակարգող՝ ՀՊՄՀ աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ աշխ.գիտ. դոկ., պրոֆ. Աշոտ Խոեցյանը

Նորություններ