ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ 

 

                                      

Առկա բակալավրիատ

Հայոց լեզու և գրականություն

Առկա մագիստրատուրա

Հայոց լեզու և գրականություն 

 

2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին  կիսամյակ

 

Հեռակա մագիստրատուրա

Հայոց լեզու և գրականություն

                                                                                        

 

Նորություններ