ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Դոլուխանյան Ռ.Վ.
Մանկավարժական, բարոյախոսական և հայրենասիրական դասերը «Բազմավէպում»pdf
2017
Գիրք I I
Դոլուխանյան Ռ.Վ.
Մանկավարժական և բարոյախոսական դասերը «Բազմավէպում» (1843-1863թթ.),pdf
2015
Գիրք I
Դոլուխանյան Ա.Գ.
Ալիսիա Կիրակոսյանի քնարերգությունըpdf
2016
Մենագրություն
Դոլուխանյան Ա.Գ.
Սեն-Մարտենը ֆրանսիական հայագիտության հիմնադիր («Եվրոպացի հայագետներ»pdf
1980
Մատենաշար, գիրք VII
Դոլուխանյան Ա.Գ.
Գեղարվեստական գրականության վերլուծման մի քանի սկզբունքներpdf
2013
Ուսումնական ձեռնարկ
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա.
Հայրենասիրության պատգամաբերը (նվիրվում է Գևորգ Դևրիկյանի ծննդյան 80 և հայոց հերոսամարտերի 100-ամյակներին)pdf
2017
Հոդվածների ժողովածու
Դոլուխանյան Ա.Գ.
Համընդհանուր իմաստախոսություններpdf
2012
Մենագրություն
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա.
Նվիրվում է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում Մխիթարյան միաբանության հաստատման 300-ամյա հոբելյանինpdf
2017
Հոդվածների ժողովածու
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա.
Վ.Բրյուսովի «Поэзия Армении» ժողովածուն և հայ հին ու միջնադարյան քնարերգությունըpdf
2016
Հոդվածների ժողովածու
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա.
Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական էպոսըpdf
2015
Հոդվածների ժողովածու
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա.)
Հայ գրականագիտության դասականը (նվիրվում է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանին)pdf
2014
Հոդվածների ժողովածու
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա.
Գրաբարյան բնագրերի դասական թարգմանիչը (Ա.Ա.Աբրահամյան)pdf
2014
Հոդվածների ժողովածու
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա.
Հովհաննես Շիրազը և հայ ժողովրդական բանահյուսությունըpdf
2014
Հոդվածների ժողովածու
Դոլուխանյան Ա.Գ., Հովսեփյան Լ.Վ., Դոլուխանյան Ռ.Վ., Սահակյան Պ.Տ., Մարդյան Գ.Ա
Անանիա Շիրակացիpdf
2012
Հոդվածների ժողովածու
Վ.Գ.Համբարձումյան
ARMENIAN AND CELTIC (On the Issues of Problems in H. Acharyan’s Works)pdf
2017
Մենագրություն