ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռ. Պ.ՋՈՒԼՖԱՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐpdf
2014
Հոդված
Վ.Գ.Համբարձումյան
ARMENIAN AND CELTIC (On the Issues of Problems in H. Acharyan’s Works)pdf
2017
Հոդված
Լ. Ն. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Մ. Ռ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ: ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համարpdf
2017
Ուսումնական ձեռնարկ
АВЕТИСЯН Л. Н., СОГОМОНЯН М. Р.
КОНЦЕПТ «СОВЕСТЬ» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ (РУССКО-АРМЯНСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ)pdf
2017
Հոդված
Լ. Ն. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԳՈՅԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱԲԱՐՈՒՄ միջազգային գիտաժողովի զեկուցման դրույթներpdf
2016
Հոդված