ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

  • Ռազմավարական ծրագրի (2016-2020 թթ.) գործողությունների կատարման պլանի 2018 թ.-ին իրականացված գործողությունների հաշվետվություն
  • Ռազմավարական ծրագրի (2020-2021 թթ.) գործողությունների կատարման պլանի 2020 թ.-ին իրականացված գործողությունների հաշվետվություն
  • Ռազմավարական ծրագրի (2021 - 2025 թթ.) Մանկավարժության ամբիոնի գործողությունների կատարման պլան
  • Ռազմավարական ծրագրի (2022 - 2025 թթ.) Գործողությունների կատարման պլան

Նորություններ