ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Առաջնային օգնության կենտրոնը բուհի համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը օգտագործելով Կենտրոնի աշխատանքային ներուժը`ցուցաբերում է առաջնային բուժօգնություն բուհի ուսանողներին և աշխատակիցներին:

Ըստ անհրաժեշտության՝ Կենտրոնը.

  • ստուգում է դիմողի գիտակցությունն ու կենսունակությունը,
  • ստուգում է մարմնի տարբեր մասերում անոթազարկը,
  • ստուգում է ակնաբիբի լուսային ռեֆլեքսը,
  • տեղադրում է լարանի,
  • իրականւսցնում է արհեստական շնչառություն,
  • մշակում է վերքերը,
  • կատարում է ներմկանային ե ներերակային ներարկումներ,
  • կիրառում է միջոցառումներ թունավորումների, թունավոր խայթոցների դեմ,
  • հաստատում է կապ հատուկ ծառայությունների հետ,
  • անհրաժեշտության դեպքում դիմողներին տրամադրում է տեղեկանքներ:

Կանոնադրություն

Նորություններ