ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

► Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում /609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP /

ARMDOCT /Դոկտորական կրթության բարեփոխումը հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին եւ եմ փորձին համապատասխան /

 

     

Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում /598549-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP/

MODEST / Գիտության ոլորտում հետբուհական կրթության արդիականացումը և դասավանդման մեթոդաբանության բարելավումը/

                              

Էրազմուս + Բարձրագույն կրթությունում կարողությունների զարգացում/573975-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP

BOOST /Հայաստանյան համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքետինգի խթանում/ 

Նորություններ