ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

               

 

Էրազմուս+ Ժան Մոնե ծրագիր

PROMOEU /Եվրոպական ուսումնասիրությունների խթանումը Հայաստանում/

Նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է խթանել Հայաստանում եվրոպական ուսումնասիրությունների մասին գիտելիքի և իրազեկության կարևորության տարածումը, օժանդակել համապատասխան մարդկային ռեսուրսների կրթությանը և վերապատրաստմանը և մշակել այդ ուղղությամբ համապատասխան ծրագրեր։

Վերոնշյալ նպատակներին հասնելու համար ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները՝

 • Եվրոպական ուսումնասիրությունների ուղղությամբ վիրտուալ դասընթացների կազմակերպում համագործակից ԲՈՒՀ-երում
 • Ուսանողների կողմից եվրոպական ուսումնասիրությունների մասին էսեյների /օրինակների ուսումնասիրությունների հիման վրա/ պատրաստում Հայաստան ԵՄ հարաբերություների համատեքստում
 • Ամառային դպրոցի կազմակերպում
 • Ուսուցողական այցի կազմակերպում Սլովենիայի Մարիբորի համալսարան
 • Հայաստանում եվրոպական ուսումնասիրությունների խթանմանը ուղղված միջազգային համաժողովի կազմակերպում
 • Հայաստանի համագործակից համալսարաններում եվրոպական ուսումնասիրությունների ոլորտում դասընթանցների կազմակերպման և ԵՄ վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացման վերաբերյալ հանձնարականներ

Համակարգող

Մարիբորի համալսարան, Սլովենիա /Էթնիկ և տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների ինստիտուտ/

Համագործակից համալսարաններ

 • Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան, Հայաստան
 • ՀՀ կառավարման ակադեմիա, Երևան, Հայաստան
 • Գլաձոր համալսարան, Երևան, Հայաստան
 • Վանաձորի պետական համալսարան, Վանաձոր, Հայաստան
 • «Էլեգիա» մշակութային հասարակական կազմակերպություն, Երևան, Հայաստան

Տևողություն

24 ամիս /2020-2022/

Ծրագրի պաշտոնական էջ

https://promoeu.eu/

Նորություններ