ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ա.Ս.ԹԱՐՈՅԱՆ Գ.Ա.ԷԼՈՅԱՆ Ատոմի միջուկի եվ տարրական մասնիկների ֆիզիկա ուսումնական ձեռնարկ

Ա. Ս. ԹԱՐՈՅԱՆ, Ռ. Ս. ՍԱՔԱՆՅԱՆ_Ջերմային ճառագայթման և ատոմային ֆիզիկայի փորձարարական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ
Ռ. Ս. ՍԱՔԱՆՅԱՆ Ա. Ս. ԹԱՐՈՅԱՆ_ՄԻՋՈւԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
Ա. Ս. Թարոյան_Օպտիկա և ատոմային ֆիզիկա
Ա.Ս Թարոյան_Երկրաչափական և ալիքային օպտիկա
 
 
 
 
 
 
 
Р. Фейнман_Фейнмановские лекции по физике_8
 
Р. Фейнман_Фейнмановские лекции по физике_9
 
Р. Фейнман_Фейнмановские лекции по физике_10 
 
В.И. Чечерников_Магнитные измерения
 
В.С. Волькенштейн_Изергина Петров_Все решения к сборнику задач _1999_ Т1
 
В.С. Волькенштейн_Изергина Петров_Все решения к сборнику задач _1999_ Т2
 
И. Ольховский_Курс Термодинамической механики
 
Н.И. Калитиевский _Волновая оптика
 
О. Звелто _Принципы лазеров_1990
 
Ч. Киттель_ Статистическая Термодинамика
 
Э.В. Шпольский_Атомная физика_1974_Том 1
 
Э.В. Шпольский_Атомная физика_1974_Том 2
 
Լ.Դ Լանդաու Տեսական ֆիզիկա
 
Ռ. Բ. Ալավերդյան Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու 

Նորություններ